Logo censorsekretariatet
Censormøder

Censormødet afholdes mindst hvert andet år af Censorformandskaberne i henhold til gældende Eksamensbekendtgørelsen.

Censormødet afholdes for at bevare og hæve kvalitetssikringen af uddannelserne, og medvirke til løbende dialog om udviklingen i uddannelserne og fagområderne.

Møderne varierer i dagsorden afhængigt af, hvad der rør sig inden for området. Møderne giver altid mulighed for en spændende erfaringsudveksling med censorer på tværs af uddannelser, og lægger op til dialog om udvikling i de fag/fagområder som du er censor ved, samt om den generelle udvikling for censorvirksomheden.

Der er mulighed for sparring med andre censorer såvel som formandskaberne, hvilket er en vigtig del for formandskabernes forpligtigelse overfor uddannelsesinstitutioner og Uddannelses- og Forsikningsministeriet til den kommende årsberetning.


Censorsekretariatet i samarbejde med censorformandskaberne afholder censormøde i oktober 2018 i henholdsvis København og Århus, information derom sendes ud i løbet af 2018.