Logo censorsekretariatet
Censormøder

Censormødet afholdes for at bevare og hæve kvalitetssikringen af uddannelserne, og medvirke til løbende dialog om udviklingen i uddannelserne og fagområderne.

Møderne varierer i dagsorden afhængigt af, hvad der rør sig inden for området. Møderne giver altid mulighed for en spændende erfaringsudveksling med censorer på tværs af uddannelser, og lægger op til dialog om udvikling i de fag/fagområder som du er censor ved, samt om den generelle udvikling for censorvirksomheden.

Der er mulighed for sparring med andre censorer såvel som formandskaberne, hvilket er en vigtig del for formandskabernes forpligtigelse overfor uddannelsesinstitutioner og Uddannelses- og Forsikningsministeriet til den kommende årsberetning.

2018

Censormødet 2018 blev afholdt hhv. d. 23. oktober 2018 i København, CPH business, Landemærket 11 og d. 24. oktober 2018 i Aarhus, Aarhus Erhvervsakademi, Sønderhøj 30.

1. del: Fælles møde

Oplæg fra Kim Pedersen: Kim Pedersen er cand.mag. og lektor på Københavns Erhvervsakademi. Han er underviser på KEAs adjunktuddannelse og har været projektleder på projektet om transfer og praksisnærhed.

Oplæg fra sekretariatsleder Marianne Vork: en kort præsentation af censorsekretariatets organisering, arbejds- og opgavefordeling mv.

2. del: fagspecifikke møder med censorformandskaberne


Fil
Tranfer og praksisnærhed v. Kim Pedersen
Oplæg fra sekretariatsleder Marianne Vork
Workshop Bestiller, PP
Workshop Miljø og Laboratorieteknologi samt Jordbrug, PP
Workshop Salg og markedsføring, Referat
Workshop Salg og markedsføring, PP