Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere
administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat


Sommerferie

Censorsekretariatet holder lukket i ugerne 29, 30, og 31 (15. juli - 2. august 2019). Vi er tilbage på kontoret mandag d. 5. august 2019. God sommer.