Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere
administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat


Resultatet af valget til Censorformandskabet på Digital kommunikation og multimedie er:

  • Ulla Skram (43), Censorformand
  • Troels Myram (14) Censornæstformand
  • Ammad Butt (11)