Logo censorsekretariatet

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat

Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere
administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Resultatet af censorformandskabsvalget kan ses under Aktuelle nyheder - Censorsekretariatet

Hjemmesidens anvendelse

Erhvervsakademiernes hjemmeside søges altid at være opdateret med al nødig- og nødvendig information i forhold til censorinstitutionen generelt. Hjemmesiden er opdelt efter censorinstitutionens forskellige interessentgrupper, således at du som bruger altid hurtigt og nemt kan finde den information eller vejledning der er vigtig for netop dig. Skulle du savne informationer i forhold til den rolle du administrere i- og omkring censorinstitutionens interesser, er du velkommen til at kontakte os eller blot sende os en mail. Vores kontaktoplysninger finder du under fanen: kontakt os, her finder du også alle kontaktoplysninger til censorformandskaberne.

Sondringen imellem kontakten til censorsekretariatet og censorformandskaberne opdeles ud fra administrativ karakter og fagspecifik viden. Ved første nævnte skal du kontakte censorsekretariatet og har du fx som censor et fagspecifikt spørgsmål skal henvendelen rettes til det censorformandskabet. Censorformandskaberne er dannet ud fra deres fagspecifikke viden, hvorfor du som bruger skal være opmærksom på, hvilken uddannelse spørgsmålet retter sig indenfor, men alt sammen fremgår under kontakt os.

Skulle du være i tvivl om, hvor henvendelsen skal rettes til, er du altid meget velkommen til at kontakte Censorsekretariatet, så vil vi sætte dig i forbindelse med den eller de som kan hjælpe dig videre.

Visualiseret Censorinstitution

Her er fortællingen om censorsekretariatet interessenter:

Først og fremmest udstikker Styrelsen de retningslinjer, som alle arbejder ud fra. I midten er “skoleskibet”, hvor man som studerende kan tage sig en uddannelse. Med ombord er den studerende, som skal bevise, at personen kan styre skibet, eksaminator, som ved, hvordan et skib skal sejles, og censor, som overvåger, at det går ordentligt til.

Skoleskibets betydning

Når det er tid til en eksamen, sætter bestilleren det hele i bevægelse med årerne. Fyrtårnet, dvs. Censorformandskabet, som censor spejler efter, ved hvordan landet og erhvervet ligger. Kortet repræsenterer uddannelsesnetværket, som kan give et billede af, hvor man kan sejle, og hvor man kan gå i land. Censorsekretariatet forankrer samarbejdet mellem uddannelserne og censorerne. Bestyrelsen i Censorsekretariatet vejleder og fungerer derfor som kompas.