Logo censorsekretariatet


Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat


Censorsekretariatet holder lukket uge 42


Grundet censormøder holder sekretariatet lukket 23. og 24. oktober


Årsberetninger fra censorformandskaberne for 2017/2018, vil være at finde her