Logo censorsekretariatet
Beskikkelsesansøgning
For at blive censor på en given uddannelse skal du sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet. Herefter kan Censorformandskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode.

Løbende optag

Censorinstitutionen beskikker hvert fjerde år censorer til beskikkelse i varetagelsen af ekstern censur. Der er i princippet, i henhold til gældende lov, mulighed for løbende optag af censorer, såfremt censorformandskabets vurdering af censorkorpsets størrelse begrunder dette.

Der kan være flere årsager til løbende at foretage rekruttering, fx kan der på uddannelserne ske en revurdering af de eksterne prøvers indhold, så det bliver nødvendigt, at supplere med nye censorer, eller endda revurdere de allerede beskikkede censorers faglighed. Endvidere kan der være et reelt mangel af censorer, hvorfor en ansøgning vurderes hurtigst muligt.

I de tilfælde, hvor der er et reelt mangel vurderes censorerne løbende af censorformandskabet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de sendes til endelig vurdering i styrelsen. Efter den endelige vurdering, vil Censorsekretariatets administration sende et beskikkelsesbrev til de ny- eller genbeskikkede censorer.

Hvilke uddannelser kan søges til?

I kan på listen herunder se, hvilke uddannelser det er muligt at ansøge om beskikkelse ved.

Findes den uddannelse, som du ønsker at ansøge om beskikkelse indenfor, på nedenstående liste, er det fortsat muligt at sende en ansøgning. Det garanteres dog ikke, at der foretages en vurdering førend den nye beskikkelsesperiode indtræffer i efteråret 2021.

Der vil til alle ansøgere, som har oprettet en ansøgning online i vores system, blive sendt en besked, når det er muligt at ansøge til den nye beskikkelsesperiode.

Sådan opretter du din ansøgning

Det første du gør, er at vælge den relevante uddannelse på Liste over ansøgningsskemaer efter uddannelse. Herefter udfylder du din ansøgning trin for trin.

Se vejledning til beskikkelsesansøgning her.

Liste over ansøgningsskemaer efter uddannelse