Logo censorsekretariatet
Beskikkelsesansøgning
For at blive censor på en given uddannelse skal du sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet. Herefter kan Censorformandskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode.

Censorkorps med mulighed for løbende optag

Censorinstitutionen beskikker hvert fjerde år censorer til beskikkelse i varetagelsen af ekstern censur. Der er i princippet, i henhold til gældende lov, mulighed for løbende optag af censorer, såfremt censorformandskabets vurdering af censorkorpsets størrelse begrunder dette.

Der kan være flere årsager til løbende at foretage rekruttering, fx kan der på uddannelserne ske en revurdering af de eksterne prøvers indhold, så det bliver nødvendigt, at supplere med nye censorer, eller endda revurdere de allerede beskikkede censorers faglighed. Endvidere kan der være et reelt mangel af censorer, hvorfor en ansøgning vurderes hurtigst muligt.

I de tilfælde, hvor der er et reelt mangel vurderes censorerne løbende af censorformandskabet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de sendes til endelig vurdering i styrelsen. Efter den endelige vurdering, vil Censorsekretariatets administration sende et beskikkelsesbrev til de ny- eller genbeskikkede censorer.

Hvilke uddannelser kan søges til?

Såfremt at der er åben for optag på en uddannelse fremgår det på listen herunder. Du skal dog være opmærksom på at der på nogle uddannelser kun er enkelte fag, hvor der er åben for optag, men det vil fremgå af trin 2 i ansøgningsprocessen. Findes uddannelsen ikke på listen, skal du blot sende en mail til Censorsekretariatet, og vi vil sætte dig på listen over ansøgere, der ønsker at søge fremtidige beskikkelser. Censorkorpsene bliver dannet hvert fjerde år og næste periode påbegynder 01. oktober 2021 og 4 år frem.

Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Mailadresse
  • Den eller de uddannelser som du ønsker at ansøge indenfor (du kan se her, hvilke uddannelser vi administrerer)

Når vi nærmer os perioden, hvor der skal dannes nye censorkorps, vil du modtage en besked fra sekretariatet med oplysninger om, hvordan du ansøger. Denne proces foregår forud for periodens begyndelse.

Sådan opretter du din ansøgning

Det første du gør, er at vælge den relevante uddannelse på Liste over ansøgningsskemaer efter uddannelse. Herefter udfylder du din ansøgning trin for trin.


Fil
Vejledning til beskikkelsesansøgnigansøgning
Hvordan ansøger du bedst?

For at lette ansøgningsprocessen for dig har vi lavet en lille guide til, hvad du med fordel kan have klar, når du påbegynder din ansøgning.

Hvad skal du have klar?

Det vil være en fordel for dig, hvis du har:

  • Opdateret CV
  • Eksamensbevis
  • Kursusbevis
  • Evt. Andre dokumenter der kan understøtte din faglighed og kompetencer
  • Bevis for gennemførelse af censoruddannelsen - dette kan du med fordel uploade i din ansøgning, da dette vil blive medregnet i censorformændenes samlede vurdering
Liste over uddannelser

OBS!!: Der er pt. lukket for nye beskikkelsesansøgninger, da censorkorpsene har en passende størrelse. Vi kan tilbyde dig at komme på en venteliste, og så skriver vi til dig lige så snart, der igen er mulighed for at oprette en ansøgning om beskikkelse som censor til eksterne prøver. Hvis du er interesseret i dette, skal vi blot have at vide, hvilke uddannelser du er interesseret i og hvilken mailadresse vi må kontakte dig på