Logo censorsekretariatet
Beskikkelsesansøgning

For at blive censor på en given uddannelse skal du sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet. Herefter kan Censorformandskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode.


For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Sådan opretter du din ansøgning

Det første du gør, er at vælge den relevante uddannelse på Liste over ansøgningsskemaer efter uddannelse. Herefter udfylder du din ansøgning trin for trin.

Se vejledning til beskikkelsesansøgning her.


OBS:

Hvis du tidligere har været censor, eller er oprettet i systemet som eksaminator, så skal du logge ind øverst i højre hjørne, før du kan starte ansøgningsprocessen.
Vi gør opmærksom på, at vi d. 2. februar 2018 er påbegyndt en ny beskikkelsesperiode, hvor der er dannet nye censorkorps. Dvs. at der på flere af vores uddannelser pt. ikke er behov for at tilføje flere censorer til korpset.


Liste over ansøgningsskemaer efter uddannelse