Logo censorsekretariatet
Årsberetninger
Beretningen afgives i henhold til gældende bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den afgives på baggrund af censorernes rapporter, som er afgivet ved eksamensterminens afslutning om eksamensforløbet, og indgår i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget.