Logo censorsekretariatet
Årsberetninger

Beretningen afgives i henhold til gældende bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den afgives på baggrund af censorernes rapporter, som er afgivet ved eksamensterminens afslutning om eksamensforløbet, og indgår i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget.

Hvert år i november afholder Ministeriet et årligt censorformandskabsmøde. På dette møde offentliggør Ministeriet bl.a. årets tema, som danner grundlag for et fokusområde for kvalitetssikring og ensartethed på de videregående uddannelser det kommende år. Tillige finder der vidensdeling sted mellem de respektive censorformandskaber, hvorfor dette møde bidrager til en fortsat kvalitetssikring.