Danske Erhvervsakademier
Danske Erhvervsakademier fungerer som faglig rådgiver og skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet.
Danske Erhvervsakademier f√łlger herunder med i de uddannelsespolitiske tendenser og igangs√¶tter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Danske Erhvervsakademiers rolle
Danske Erhvervsakademiers opgave er at repr√¶sentere akademierne udadtil. De skal p√•se, at de forhold der kr√¶ves i lovgivningen og forretningsordenen overholdes. √ėvrige arbejdsopgaver er fastsat i henhold til Censorsekretariatets kommissorium.

Form√•let er at virke for udviklingen af uddannelse p√• de omr√•der, som lovgivningsm√¶ssigt kan varetages af Censorsekretariatet samt at varetage Censorsekretariatets interesser. Danske Erhvervsakademier forventes at underst√łtte en fagomr√•despecifik dialog og koordination i sektoren og fungere som fagligt r√•dgivningsorgan for Censorsekretariatet ift. de emner, der ber√łrer det faglige omr√•des uddannelser og fagomr√•de samt Censorsekretariatets arbejde. Herunder opstilling af l√łsningsparadigmer ved f√¶lles faglige problemer, og herved sikre faglig og administrativ vejledning.

Vil du vide mere om Danske Erhvervsakademier, kan du tilgå deres hjemmeside via dette link: www.dkea.dk

Her kan du bl.a. finde informationer om f√łlgende:


Censorsekretariatets kontaktperson ved Danske Erhvervsakademier

 • Rektor, Henriette Slebsager, Erhvervsakademi Midtvest


I filen nedenfor findes det kommissorium, der bl.a. beskriver Censorsekretariatets organisering i forhold til Danske Erhvervsakademier. Kommissoriet er derudover kort foldet ud herunder.

Fil
Kommissorium
Virksomhedsbeskrivelse af Censorsekretariatet

Censorsekretariatets mission
Censorsekretariatet allokerer censur på de kortere og videregående uddannelser inden for det merkantile og tekniske område. Vi vil derfor bringe kvalitet og ensartethed i spil ved konsekvent at samarbejde med vores interessenter på tværs og derigennem sikre en fair evaluering af de studerende på de enkelte uddannelser, som Censorsekretariatet repræsenterer.

Censorsekretariatets vision
Censorsekretariatet √łnsker at v√¶re samarbejdsorienteret i relation til de enkelte uddannelsesinstitutioner, som vi servicerer. Derfor √łnsker vi at holde fokus mod at udvide disse relationer til besl√¶gtede uddannelser inden for det merkantile og tekniske omr√•de.

Censorsekretariatets værdigrundlag
Fællesskab og samarbejde
Handlings- og resultatorienteret
Selvdisciplin og ansvarlighed
Anerkendelse og respekt
Fleksibilitet og engagement

Censorsekretariatets arbejdsopgaver
 • Sekretariatets st√łrste og mest omfangsrige opgave er at allokere censorer i forbindelse med sommer- og vintereksamen

 • Ved tildeling af censorer tages der bl.a. hensyn til institutionens √łnsker ‚Äď hvis s√•danne er fremsatte og efterlevelse heraf sk√łnnes at v√¶re forsvarlig ‚Äď jf. eksamensbekendtg√łrelsen og censorbekendtg√łrelsen
  • Censorsekretariatet underretter censorer og institutioner om tildelt censur. Institutionen informerer censor om ‚ÄĚdet forn√łdne‚ÄĚ for censurens gennemf√łrelse
 • Kontakten til censorer og uddannelsesinstitutioner
 • Udarbejdelse af diverse statistikker

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sekretariatets hjemmeside ‚Äď www.censorsekretariatet.dk

 • Tilrettel√¶ggelse samt afholdelse af m√łder med censorforpersonskaberne

 • Deltage i m√łder med uddannelsesnetv√¶rk

 • Indstille censorer til ministeriel beskikkelse efter censorforpersonskabernes indsigt har fundet sted

 • At fungere som koordinerende bindeled mellem censorer og institutioner

 • V√¶re ajourf√łrt med viden omkring nye bekendtg√łrelser, studieordninger m.m.

 • Medvirke ved neds√¶ttelse af anken√¶vn

 • Servicering af censorforpersonskaberne

 • Besvarer sp√łrgsm√•l fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere, censorer, eksaminatorer osv.

 • V√¶re behj√¶lpelig med at lave en samlet √•rsberetning til uddannelsesinstitutionerne

 • Deltage i m√łder vedr. censorallokeringssystemet samt bidrage til udvikling af samme

 • V√¶re behj√¶lpelig med administrationen omkring sagsbehandling

 • Deltagelse i √•rligt m√łde i Styrelsen

 • M.fl.
Samarbejdet mellem censorforpersonskaberne, uddannelsesinstitutionerne og Censorsekretariatet

Censorforpersonens ansvarsområde
Forpersonen for det enkelte censorforpersonskab har det overordnede ansvar og kan dermed drages ansvarlig for forpersonskabets aktiviteter. Det er forpersonen, der sikrer arbejds- og opgavefordeling internt i forpersonskabet. Dermed har forpersonen den endelige beslutningsret. Censorsekretariatet er kun forpligtet til at orientere forpersonen i forhold til sekretariatets aktiviteter, hvorefter forpersonen selv orienterer den enkelte næstforperson.

Censorforpersonskabets arbejdsopgaver
Censorforpersonskabernes ansvarsomr√•de er beskrevet ud fra eksamensbekendtg√łrelsens og censorbekendtg√łrelsens bestemmelser, men er ogs√• omfattet af anden lovgivning, bl.a. forvaltningslovens bestemmelser m.fl. Censorforpersonskabernes arbejdsopgaver er n√¶rmere beskrevet i dokumentet; arbejds- og opgavebeskrivelse af censorforpersonskabernes virke. Dokumentet fremg√•r af linket: Censorforpersonskaberne - Erhvervsakademiernes Censorsekretariat (censorsekretariatet.dk) under menupunktet 'Yderligere information vedr. censorformandskabernes virke'. Censorforpersonskabernes virke skal ske i t√¶t samarbejde med b√•de Censorsekretariatet og uddannelsesinstitutionerne. Dette tager afs√¶t i bestemmelsen om, at institutionerne efter forudg√•ende aftale med censorforpersonskaberne yder administrativ og praktisk bistand, samt at institutionerne d√¶kker udgifterne til censorforpersonskabets og censorernes virke, jf. censorbekendtg√łrelsen.

Uddannelsesinstitutionernes arbejdsopgaver
Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for at v√¶re censorerne behj√¶lpelige med at lykkedes i deres virke. Generelt skal censors allokering betragtes som et individuelt ans√¶ttelsesforhold. Dette medf√łrer, at langt de fleste forhold skal afklares med den eksamensafholdende institution. Nedenst√•ende kan du finde eksempler p√•, hvorn√•r censor skal kontakte uddannelsesinstitutionen.

 • Ved √łkonomiske forhold - herunder honorering, satser, rejseafregning, rejsetid evt. hotel udgifter m.m.
 • Sp√łrgsm√•l vedr. pr√łvens gennemf√łrelse
 • Ved opdagelse af evt. snyd, plagiering m.m.
 • Praktiske forhold generelt, s√•som m√łdetid, eksamensplan, parkering m.m.
 • Sp√łrgsm√•l vedr. materialer, print m.m. som g√łr sig g√¶ldende for censors virke
 • √Ündrede forhold ved antal studerende i forhold til den konkrete pr√łve
 • Ved uenighed mellem eksaminator og censor i forhold til karakterfasts√¶ttelse henvises til karakterbekendtg√łrelsens bestemmelser (denne kan findes under fanen 'Bekendtg√łrelser og regler')
 • Ved mangel p√• eller ved sp√łrgsm√•l til studieordningen (endvidere er studieordningen tilg√¶ngelig p√• institutionens hjemmeside)
 • Ved afbud eller sygdom kontaktes uddannelsesinstitutionen og Censorsekretariatet hurtigst muligt
 • Ved forsinkelse til en pr√łve kontaktes uddannelsesinstitutionen og Censorsekretariatet hurtigst muligt
 • Sp√łrgsm√•l ved anvendelse af diverse systemer, fx WISEflow
Uddannelsesfamilier

Danske Erhvervsakademier har fastsat, at samtlige uddannelser er inddelt efter beslægtede uddannelser og ud fra det fagspecifikke indhold af uddannelserne inden for det tekniske og merkantile område. Uddannelserne er derfor inddelt i såkaldte uddannelsesfamilier.
Danske Erhvervsakademier beslutter derfor, hvilken uddannelsesfamilie nye uddannelser b√łr tilg√•.

If√łlge censorbekendtg√łrelsen kan et censorkorps omfatte flere uddannelser, s√•fremt de er besl√¶gtede, og antallet af censorer begrunder det. P√• Censorsekretariatets hjemmeside kan der under fanen 'Kontakt os' skabes et overblik over, hvilke uddannelser de enkelte censorforpersonskaber er ansvarlige for.