Logo censorsekretariatet
Danske Erhvervsakademier
Bestyrelsen i Censorsekretariatet, fungerer som faglig rådgiver, og skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet.
Samtidig følger bestyrelsen de uddannelsespolitiske tendenser tæt og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Danske Erhvervsakademiers rolle
Censorsekretariatet er organiseret ved rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier, som varetager Censorsekretariatets interesser og fungerer som faglig rådgiver. Censorsekretariatets fysiske placering ligger ved University College Nordjylland. Danske Erhvervsakademier skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet. De følger de uddannelsespolitiske tendenser tæt og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet

Censorsekretariatet er organiseret med egen bestyrelse, som varetager sekretariatets interesser og fungerer som faglig rådgiver. Bestyrelsen skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet. De følger de uddannelsespolitiske tendenser tæt og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Censorsekretariatets kontaktperson ved Danske Erhvervsakademier

- Rektor Henriette Slebsager, Erhvervsakademi Midtvest


Fil
Kommissorium