Logo censorsekretariatet
Bestyrelsen
Bestyrelsen i Censorsekretariatet, fungerer som faglig rådgiver, og skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet.
Samtidig følger bestyrelsen de uddannelsespolitiske tendenser tæt og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.


Bestyrelsens rolle

Censorsekretariatet er organiseret med egen bestyrelse, som varetager sekretariatets interesser og fungerer som faglig rådgiver. Bestyrelsen skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet. De følger de uddannelsespolitiske tendenser tæt og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der er valgt på baggrund af deres faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaringer inden for uddannelsesområdet.

Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en fireårig periode. Dog er den daglige leder af Censorsekretariatet fast medlem i bestyrelsen.

Bestyrelses medlemmer er:

Rektor for Erhvervsakademi MidtVest og bestyrelsesformand:
Henriette Slebsager

Rektor for Erhvervsakademi Aarhus og bestyrelsesmedlem:

Christian Mathiasen

UCN act2learn, ledelse og HR, ansvarlig for akademiuddannelserne og bestyrelsesmedlem
:
Pia Lindkvist

Sikkerhedsstyrelsen, Danish Safety Technology Authority og bestyrelsesmedlem:

Arne Hosbond

Censorsekretariatet, Sekretariatsleder og bestyrelsesmedlem:

Marianne Kehlet Vork


Fil
Kommissorium