Sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. censoradministrationen eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Sender du en e-mail, bestræber vi os på at besvare denne inden for 1-2 hverdage.


Censorsekretariatet

Erhvervsakademiernes Censorsekretariat
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Send sikker post via E- boks:

Hvis du skal sende sikker post til Censorsekretariatet, kan du benytte din e-boks til at sende fra. På denne måde er du garanteret, at din forbindelse er sikker, og at dine data ikke bliver kompromitteret. Da Censorsekretariatet er forankret ved University College Nordjylland (UCN) vil det være deres hovedpostkasse (vælg UCN som modtager), som du sender din sikker post til. Derfor er det også vigtigt, at du skriver att: Censorsekretariatet. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gør på vores hjemmeside under fanen: Persondatabeskyttelse - GDPR.


Facebook

Erhvervsakademiernes Censorsekretariat
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Kontakt os på Facebook:
Erhvervsakademiernes Censorsekretariat | Facebook

Kontakt os også gerne på vores facebookside "Erhvervsakademiernes Censorsekretariat" ved at klikke på ovenstående link.
Her kan du klikke på "Send besked", og vi vil besvare din henvendelse.


Derudover vil der på facebooksiden lægges aktuelle nyheder, informationer, mødeindkaldelser, begivenhedsinvitationer m.m. ud.
.

Marianne Kehlet Vork

Sekretariatsleder
mavo@censorsekretariatet.dk
7269 8700 / 7269 1365

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Valg til censorformandskaber
 • Møder/arrangementer for censorkorpset - herunder:
  • Formandskabsmøder
  • Kontakt til rektorkollegiet
  • Møde med uddannelsesnetværk og andre mødeformer
  • Censormøder
 • Sagsbehandling af ankesager
 • GDPR
 • Relevante bekendtgørelsers rammer og regler
 • Aktindsigt og klagesager
 • Regnskab - herunder:
  • Honorering af formandskaber
  • Rejseafregning i forhold til formandskaberne
  • Økonomiske forhold i forhold til sekretariatet
 • Kontakt til Ministeriet
 • Kontakt til Styrelsen
 • Tilgang til nye uddannelser
 • Årsberetninger

  Katrine Fuglsang

  Administrationssekretær
  katf@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1366

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Allokering af censorer
  • Oprettelse af bestillere
  • Oprettelse af brugere
  • Generelle henvendelser fra Censorsekretariatets interessenter - herunder:
   • Censorer
   • Bestillere
   • Censorformandskaber
   • Eksaminatorer
   • Etc.
  • Årsberetninger
  • Administration af surveys
  • Klage- og afbeskikkelsessager vedr. censorer
  • Ankenævnsager
  • Sikkerhedsstyrelsen og autorisationsprøver
  • Mangel på censorer


   .

  Simone Vangsted

  Administrationssekretær
  snv@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1369

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Systemoptimering
  • Opdatering af netværksmedlemmer
  • Møder/arrangementer - herunder:
   • Censorkorps
   • Bestillere
   • Udannelsesnetværk
  • Håndtering af GDPR ifm.:
   • Brugerkontrol i Censor-IT
   • Censorsekretariatets hjemmeside
   • Censorsekretariatets Facebookside
   • Censorsekretariatets LinkedIn
  • Censorsekretariatets hjemmeside
   • Oplysninger
   • Vejledninger
   • Lovgivning
  • Systemudviklingsmøder m. øvrige censorsekretariater

  Linette Simonsen

  Administrationssekretær
  lisi@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1368

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Systemoptimering
  • Opdatering af netværksmedlemmer
  • Møder/arrangementer - herunder:
   • Censorkorps
   • Bestillere
   • Udannelsesnetværk
  • Håndtering af GDPR ifm.:
   • Brugerkontrol i Censor-IT
   • Censorsekretariatets hjemmeside
   • Censorsekretariatets Facebookside
   • Censorsekretariatets LinkedIn
  • Censorsekretariatets hjemmeside
   • Oplysninger
   • Vejledninger
   • Lovgivning
  • Systemudviklingsmøder m. øvrige censorsekretariater

  Censorformandskaberne

  Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres eller spørgsmål til studieordninger eller ændringer heraf, er du velkommen til at kontakte censorformandskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.


  Censorformand for laboratorie- fødevare-, proces og miljøteknologi

  Gunhild Brynning
  miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  50 54 44 03
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA i Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • PBA i Fødevareteknologi og applikation

  Censornæstformand for laboratorie- fødevare-, proces og miljøteknologi

  Conny Hanghøj
  miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  26 37 69 90
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA i Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • PBA i Fødevareteknologi og applikation

  Censorformand for Udvikling og markedsføring

  Klaus E. Olsen
  udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk
  40 90 46 10
  • Markedsføringsøkonom   
  • Bachelor of Export and Technology Management
  • PBA i International handel og markedsføring  

  Censornæstformand for Udvikling og markedsføring

  Anna Calledda
  udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk
  50 11 30 48
  • Markedsføringsøkonom   
  • Bachelor of Export and Technology Management
  • PBA i International handel og markedsføring  

  Censorformand for Innovation og Entrepreneurship

  Lars Haahr
  innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
  51 66 64 08
  • PBA i Innovation og Entrepreneurship

  Censornæstformand for Innovation og Entrepreneurship

  Klaus E. Olsen
  innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
  40 90 46 10
  • PBA i Innovation og Entrepreneurship

  Censorformand for Sport, service og oplevelser

  Andreas Kjærgaard Kjeldsen
  sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
  40 41 40 83
  • Serviceøkonom
  • PBA i Sportsmanagement 
  • PBA i international hospitality management

  Censornæstformand for Sport, service og oplevelser

  Jakob Morthorst-Jensen
  sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
  22 90 96 29
  • Serviceøkonom
  • PBA i Sportsmanagement 
  • PBA i international hospitality management

  Censorformand for Handel og logistik

  Just Kjærgård Pedersen
  handeloglogistik@censorsekretariatet.dk
  22 14 92 91
  • Logistikøkonom 
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • PBA i Value chain management 
  • PBA i E-handel

  Censornæstformand for Handel og logistik

  Kent Riis
  handeloglogistik@censorsekretariatet.dk
  51 50 47 63
  • Logistikøkonom 
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • PBA i Value chain management 
  • PBA i E-handel

  Censorformand for Produktion, automation og teknik

  Jesper Frank Carstens
  produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
  72 69 15 89
  • Produktionsteknolog  
  • Autoteknolog  
  • Automationsteknolog
  • PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 
  • PBA i Industriel 3D-print

  Censornæstformand for Produktion, automation og teknik

  Ole Cramer-Bach
  produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
  28 40 84 75
  • Produktionsteknolog  
  • Autoteknolog  
  • Automationsteknolog
  • PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 
  • PBA i Industriel 3D-print

  Censorformand for Installation og energi

  John Midtgaard Jensen
  installation@censorsekretariatet.dk
  72 69 14 80
  • Installatør-vvs   
  • Installatør-el      
  • Energiteknolog  
  • Driftsteknolog Offshore 
  • PBA i Energi Management  
  • PBA Teknisk Manager Offshore 

  Censornæstformand for Installation og energi

  Christian Jørgensen Storm
  installation@censorsekretariatet.dk
  24 69 86 35
  • Installatør-vvs   
  • Installatør-el      
  • Energiteknolog  
  • Driftsteknolog Offshore 
  • PBA i Energi Management  
  • PBA Teknisk Manager Offshore

  Censorformand for IT-udvikling

  Ole Middelhede
  IT-udvikling@censorsekretariatet.dk
  40 57 02 20
  • Datamatiker 
  • It-teknolog 
  • PBA i Softwareudvikling 
  • PBA i Webudvikling 
  • PBA i Økonomi og informationsteknologi 
  • PBA i Dataanalyse
  • PBA i it-sikkerhed 
  • PBA i it-arkitektur
   .

  Censornæstformand for IT-udvikling

  Henrik Valentin Jensen
  IT-udvikling@censorsekretariatet.dk
  29 49 46 28
  • Datamatiker 
  • It-teknolog 
  • PBA i Softwareudvikling 
  • PBA i Webudvikling 
  • PBA i Økonomi og informationsteknologi 
  • PBA i Dataanalyse
  • PBA i it-sikkerhed 
  • PBA i it-arkitektur

  Censorformand for Digitalt design og kommunikation

  Ulla Skram
  digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk
  29 21 02 92
  • Multimediedesign 
  • PBA Digital konceptudvikling 
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production 
  • PBA i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Censornæstformand for Digitalt design og kommunikation

  Niels Haltenhoff
  digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk
  28 36 12 31
  • Multimediedesign 
  • PBA Digital konceptudvikling 
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production 
  • PBA i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Censorformand for Finans og økonomi

  Henrik Valentin Jensen
  Finansogokonomi@censorsekretariatet.dk
  29 49 46 28
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller 
  • Finansøkonom 
  • PBA Finans 

  Censornæstformand for Finans og økonomi

  Lars Krull
  Finansogokonomi@censorsekretariatet.dk
  40 19 46 00
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller 
  • Finansøkonom 
  • PBA Finans 

  Censorformandskabet for Design og Business 

  Tine Hjort
  design@censorsekretariatet.dk
  40 44 99 00
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business

  Censornæstformand for Design og Business 

  Jeanette Lauridsen
  design@censorsekretariatet.dk
  51 24 26 49
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business

  Censorformand for PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Mette Møller Pedersen
  pbaberedskab@censorsekretariatet.dk
  40 13 77 45
  • PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Censornæstformand for PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Dennis Ottosen
  pbaberedskab@censorsekretariatet.dk
  40 38 26 01
  • PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Censorformand for Byggeri og landmåling

  Kirsten Nielsen
  byggeri@censorsekretariatet.dk
  20 71 31 34
  • Byggekoordinator 
  • Byggetekniker 
  • Bygningskonstruktør 
  • Kort- og landmålingstekniker 

  Censornæstformand for Byggeri og landmåling

  Gert Johansen
  byggeri@censorsekretariatet.dk
  23 67 51 00
  • Byggekoordinator 
  • Byggetekniker 
  • Bygningskonstruktør 
  • Kort- og landmålingstekniker 

  Censorformand for Jordbrug

  Annette Riddersholm
  jordbrugsvirksomhed@censorsekretariatet.dk
  63 15 11 02
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug

  Censornæstformand for Jordbrug

  Kirsten Steen
  jordbrugsvirksomhed@censorsekretariatet.dk
  72 28 64 15
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug

  Censorformand for PBA i Optometri

  Marianne Ledet Maagaard
  optometri@censorsekretariatet.dk
  22 91 92 01
  • PBA Optometri

  Censornæstformand for PBA i Optometri

  Signe Krejberg Jeppesen
  optometri@censorsekretariatet.dk
  25 12 01 42
  • PBA Optometri

  Censorformand AU - Administration og forvaltning

  Dorte Wier
  AU-Administrationogforvaltning@censorsekretariatet.dk
  22 12 64 58
  • Beskæftigelse
  • Offentlig forvaltning og administration
  • Socialt arbejde

  Censornæstformand AU - Administration og forvaltning

  Peer Schaumburg-Müller
  AU-Administrationogforvaltning@censorsekretariatet.dk
  22 12 64 58
  • Beskæftigelse
  • Offentlig forvaltning og administration
  • Socialt arbejde

  Censorformand for AU - Ledelse

  Pia Lindkvist
  AU-Ledelse@censorsekretariatet.dk
  72 69 16 67
  • HR
  • Ledelse
   .

  Censornæstformand for AU - Ledelse

  Jørgen Rybirk
  AU-Ledelse@censorsekretariatet.dk
  40 43 68 57
  • HR
  • Ledelse

  Censorformand for AU - Velfærd, undervisning og sundhed

  Jette Surlykke Tobiasen
  AU-Velfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
  30 63 55 44


  • Friluftsvejleder
  • Odontologisk praksis
  • Socialpædagogik
  • Sundhedspraksis
  • Ungdoms- og voksenundervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Velfærdsteknologi i praksis

  Censornæstformand for AU-Velfærd, undervisning og sundhed

  Anne Gerd Bangsbo Myrup
  AU-Velfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
  20 29 25 11
  • Friluftsvejleder
  • Odontologisk praksis
  • Socialpædagogik
  • Sundhedspraksis
  • Ungdoms- og voksenundervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Velfærdsteknologi i praksis

  Censorformand for AU – Merkantil

  Kent Riis
  AU-Merkantil@censorsekretariatet.dk
  51 50 47 63


  • Finansiel Rådgivning – Banker og realkredit, Ejendomsadministration, Ejendomsmægler og revision.
  • International Transport og Logistik
  • Kommunikation og Formidling
  • Oplevelsesøkonomi (fra juli 2022 - Service og Oplevelser)
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • Retail
  • Salg og markedsføring
  • Skatter og Afgifter  Censornæstformænd for AU - Merkantil


  Henrik Valentin Jensen - Finansogokonomi@censorsekretariatet.dk - 29 49 46 28

  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Finansiel Rådgivning – Banker og realkredit, Ejendomsadministration, Ejendomsmægler og revision.
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • Skatter og Afgifter

  Just Kjærgård Pedersen - handeloglogistik@censorsekretariatet.dk - 22 44 43 33
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • International Transport og Logistik
  • Retail

  Klaus E. Olsen - udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk - 40 90 46 10
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Salg og markedsføring

  Ulla Skram - digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk - 29 21 02 92
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Kommunikation og Formidling

  Andreas Kjærgaard Kjeldsen - sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk - 40 41 40 86
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Service og Oplevelser
   .

  Censorformand for AU - Teknik, produktion, service m.v.

  Sara CBH Lorentzen
  AU-Teknikproduktionservice@censorsekretariatet.dk
  51 56 66 65
  • Ernæring
  • Gastronomi
  • Hygiejne og rengøringsteknik
  • Kvalitet og måleteknologi
  • Miljøteknologi
  • Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • Innovation, produkt og produktion
  • EL-installation
  • VVS-installation
  • Byggekoordination
  • Byggeteknologi
  • Automation og drift
  • Energiteknologi


  Censornæstformænd for AU - Teknik, produktion, service m.v.


  Gunhild Brynning - miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk - 50 54 44 03
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Ernæring
  • Gastronomi
  • Hygiejne og rengøringsteknik
  • Kvalitet og måleteknologi
  • Miljøteknologi
  • Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi

  Lars Haahr - innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk - 51 66 64 08
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Innovation, produkt og produktion

  Censornæstformand for følgende fagområder:
  John midtgaard Jensen installation@censorsekretariatet.dk - 72 69 14 80

  • EL-installation
  • VVS-installation
  • Energiteknologi

  Ole Middelhede - 40 57 02 20 - IT-udvikling@censorsekretariatet.dk
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Informationsteknologi

  Kirsten Nielsen - byggeri@censorsekretariatet.dk - 20 71 31 34
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Byggekoordination
  • Byggeteknologi

  Jesper Frank Carstens - produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk - 72 69 15 89
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Automation og drift

  Censorformand for Censorkorpset for De økonomiske og merkantile diplomuddannelser

  Kim Ohm Tolstrup
  oekonomiskogmerkantilediplomuddannelser@censorsekretariatet.dk
  72 38 96 57
  • Obligatorisk modul Forretningsforståelse

  Fagområder inden for den merkantile diplomuddannelse

  • Bæredygtig virksomhed
  • E-Handel
  • Finansiel Rådgivning
  • International handel og markedsføring
  • Kommunikation
  • Leisure management
  • Økonomi og regnskab
  • Salg og markedsføring
  • Shipping
  • Sportsmanagement
  • Transport og supply chain optimering
  • Turistfører
  • Skat
  • Vurdering
  • Design og Business  .

  Censornæstformænd for Censorkorpset for De økonomiske og merkantile diplomuddannelser


  Andreas Kjærgaard Kjeldsen - sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk - 40 41 40 83
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Turistfører
  • Sport management

  Klaus E. Olsen - udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk - 40 90 46 10
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Salg og markedsføring
  • International handel og markedsføring

  Just Kjærgård Pedersen - handeloglogistik@censorsekretariatet.dk - 22 44 43 33
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • E-handel
  • Shipping
  • Transport og supply chain optimering

  Ulla Skram - digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk - 29 21 02 92
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Kommunikation

  Henrik Valentin Jensen - Finansogokonomi@censorsekretariatet.dk - 29 49 46 28
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Finansiel Rådgivning
  • Økonomi og regnskab
  • Skat
  • Vurdering

  Pia Lindkvist - AU–Ledelse@censorsekretariatet.dk - 72 69 16 67
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Leisure management

  Jesper Frank Carstens - produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk - 72 69 15 89
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Bæredygtig virksomhed

  Tine Hjort - design@censorsekretariatet.dk - 40 44 99 00
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Design og Business  .