Logo censorsekretariatet

Sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. censoradministrationen eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Sender du en e-mail bestræber vi os på at svare denne inden for 1-2 hverdage.


Censorsekretariatet

Censorserektariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Allokering af censorer
 • Oprettelse af ansøgning
 • Brug af systemet
 • Spørgsmål ved beretninger
 • Servicering og administration af ankenævn
 • Beskikkelse af censorer
 • Oprettelse af bestillere
 • Administration og servicering af formandskaber
 • Servicering af censorer i forhold til allokeringer
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Mødeplanlægning med intern/ekstern deltagelse

Marianne Kehlet Vork

Sekretariatsleder
Mavo
mavo@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Honorering af formandskaber
 • Rejseafregning i forhold til formandskaberne
 • Økonomiske forhold i forhold til sekretariatet
 • Møde med uddannelsesnetværk og andre mødeformer
 • Kontakt til Ministeriet
 • Sagsbehandling af ankesag
 • Tilgang af nye uddannelser
 • Censormøder
 • Årsrapport
 • Formandskabsmøder
 • Bestyrelsesmøder

Melissa Dupont Molin

Administrationssekretær
Melissa
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Allokering af censorer
 • Oprettelse af ansøgning
 • Brug af systemet
 • Spørgsmål ved beretninger
 • Servicering og administration af ankenævn
 • Beskikkelse af censorer
 • Oprettelse af bestillere
 • Administration og servicering af formandskaber
 • Servicering af censorer i forhold til allokeringer
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Mødeplanlægning med intern/ekstern deltagelse

Hanne Christensen

Administrationssekretær
Hanne 1
Kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Allokering af censorer
 • Oprettelse af ansøgning
 • Brug af systemet
 • Spørgsmål ved beretninger
 • Servicering og administration af ankenævn
 • Beskikkelse af censorer
 • Oprettelse af bestillere
 • Administration og servicering af formandskaber
 • Servicering af censorer i forhold til allokeringer
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Mødeplanlægning med intern/ekstern deltagelse

Censorformandskaberne

Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres eller spørgsmål til studieordninger eller ændringer heraf, er du velkommen til at kontakte censorformandskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.


Formand for AU-Ledelse

Pia Lindkvist, Act2learn edelse og HR, ansvarlig for akademiuddannelserne
Pia lindkvist
auledelse@censorsekretariatet.dk
7269 1667

Næstformand for AU-Ledelse

Hanne Lunding Røhl
Hanne r hl

2373 1043

Formand for AU-Merkantil

Pia Lindkvist
Pia lindkvist
AUmerkantil@censorsekretariatet.dk
7269 1667

Næstformand for AU - Merkantil

Kent Riis
Kent

5150 4763

Formand for AU-Service, Produktion, IT, Bygge og Anlæg mv.

Pia Lindkvist
Pia lindkvist
AUservice@censorsekretariatet.dk
7269 1667

Næstformand for AU- service, produktion, it, bygge og anlæg mv.


Formand for AU-velfærd, undervisning og sundhed

Jytte Lund Larsen
Jytte lund
AUvelfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
2177 8013

Næstformand for AU-velfærd, undervisning og sundhed

Gitte Hvid Christensen
Foto p vej

2636 4279

Formand for AU-Administration og forvaltning

Dorte Wier, Advokat
Dorte
AUadministrationogforvaltning@censorsekretariatet.dk
2212 6458

Næstformand for AU-Administration og Forvaltning

Pia Lindkvist
Pia lindkvist

7269 1667

Formand for Byggekoordinator

Bo Pedersen
Bo pedersen
Byggekoordinator@censorsekretariatet.dk
2139 9946

Næstformand for Byggekoordinator

Lars Odd Blaaberg, Adm. direktør V2C
Lars blaaberg

Formand for Byggeri

Gert Johansen, Formand for konstruktørforeningen
Gerd
Byggeri@censorsekretariatet.dk
2367 5100
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker
 • Kort og Landmålingstekniker

Næstformand for Byggeri

Kirsten Nielsen, Studieleder Erhvervsakademiet Sjælland
Kirsten

5076 2618
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker
 • Kort og Landmålingstekniker

Formand for Energi

Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen
Arne2
Energi@censorsekretariatet.dk
3373 2070
 • Installatør EL
 • Installatør VVS
 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • Energimanagement
 • PBA Teknisk Manager Offshore
 • Driftsteknolog Offshore

Næstformand for Energi

John Midtgaard Jensen, Studieleder
John midtgaard

7269 1480
 • Installatør EL
 • Installatør VVS
 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • Energimanagement
 • PBA Teknisk Manager Offshore
 • Driftsteknolog Offshore

Formand for Fødevarer, Miljø og Laboratorieteknologi

Kenneth Lokind, Novo Nordisk A/S Ass. manager
Foto p vej
FodevarerMiljoogLaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
3075 6083
 • Procesteknolog
 • Laborant
 • Jordbrugsteknolog
 • PBA Jordbrugsvirksomhed
 • PBA Laboratorie, Fødevare og Procesteknologi
 • Miljøteknolog

Næstformand for Fødevarer, Miljø og Laboratorieteknologi

Gunhild Brynning, Projektleder
Gunhild

9627 5700
 • Procesteknolog
 • Laborant
 • Jordbrugsteknolog
 • PBA Jordbrugsvirksomhed
 • PBA Laboratorie, Fødevare og Procesteknologi
 • Miljøteknolog

Formand for Handel og Økonomi

Troels Myram, Direktør
Troels1
handelogokonomi@censorsekretariatet.dk
6594 3594
 • Administrationsøkonom
 • Bachelor of Export an Technology Management
 • Financial Controller
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • PBA Finans
 • PBA International Hospitality Management
 • PBA Sport management
 • PBA Erhvervssprog og IT-baseret
  Markedskommunikation
 • PBA Innovation og Entrepreneurship
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom


Næstformand for Handel og Økonomi

Niels Wulff, Lektor
Niels wulff

6066 4109
 • Administrationsøkonom
 • Bachelor of Export an Technology Management
 • Financial Controller
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • PBA Finans
 • PBA International Hospitality Management
 • PBA Sport management
 • PBA Erhvervssprog og IT-baseret
  Markedskommunikation
 • PBA Innovation og Entrepreneurship
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom

Formand for IT, Multimedie og Webudvikling

Ole Middelhede, IT Headhunter, Assessit
Ole middelhede
itmultimedieogwebudvikling@censorsekretariatet.dk
4057 0220
 • Multimediedesign
 • Datamatiker
 • PBA Webudvikling
 • PBA Softwareudvikling
 • PBA Digital konceptudvikling
 • IT-Teknolog
 • PBA Økonoi og Informationsteknologi

Næstformand for IT, Multimedie og Webudvikling

Ole Eriksen
Ole e1

4177 5732
 • Multimediedesign
 • Datamatiker
 • PBA Webudvikling
 • PBA Softwareudvikling
 • PBA Digital konceptudvikling
 • IT-Teknolog
 • PBA Økonoi og Informationsteknologi

Formand for Den merkantile diplomuddannelse

Steffen Svendsen
Steffen
Stsv@ucl.dk
2138 1735

Næstformand for Den merkantile diplomuddannelse

Gerd Mueller, Selvstændig konsulent
Gerd
diplomuddannelsenmerkantil@censorsekretariatet.dk
27810366

Formand for Diplomuddannelsen i vurdering

Steffen Svendsen
Steffen
Stsv@ucl.dk
2138 1735

Næstformand for Diplomuddannelsen i vurdering

Morten Marott Larsen, cheføkonom Ejendomsforeningen Danmark
Morten marott larsen tvaerformat
diplomuddannelsenvurdering@censorsekretariatet.dk
28455651

Formand for PBA i Optometri

Steen Aalberg
Steen aalberg
pbaoptometri@censorsekretaiartet.dk
2120 1702

Næstformand for PBA i Optometri

Vibeke Andersen
Vibeke andersen

2160 4692

Formand for PBA Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

Kim Lintrup
BeredskabKatastrofeogRisikomanagement@censorsekretariatet.dk
2962 5260

Næstformand for PBA Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

Foto p vej

Formand for PBA Multiplatform Storytelling and Production

Kristian Krämer
Kristian
MultiplatformstorytellingandProduction@censorsekretariatet.dk
26123300

Næstformand for PBA Multiplatform Storytelling and Production

Henriette Moos, Gundlægger af Moos Innovation
Henriette moos 2

4112 0141

Formand for Produktion og Design

Annette Tristan, Selvstændig Obsense ApS
Annette tristan
Produktionogdesign@censorsekretariatet.dk
0046 739828604
 • Produktionsteknolog
 • Autoteknolog
 • Designteknolog
 • Diplom i Design og Business
 • E-designer
 • PBA Smykker, Teknologi og Business
 • PBA Produktudvikling og Teknisk Integration

Næstformand for Produktion og Design

Laurids Dam, Underviser
Laurids dam

2220 0165
 • Produktionsteknolog
 • Autoteknolog
 • Designteknolog
 • E-designer
 • PBA Design og Business
 • PBA Smykker, Teknologi og Business
 • PBA Produktudvikling og Teknisk Integration

Formand Næstformand for Diplom design og business

Annette Tristan, Selvstændig Obsense ApS
Annette tristan
Produktionogdesign@censorsekretariatet.dk
0046 739828604

Næstformand for Diplom design og business

Helle Christensen
Foto p vej

Formand for PBA Value Chain Management

Michael Vaag, Chefkonsulent
Michael1
ValueChainManagement@censorsekretariatet.dk
2468 2243

Næstformand for PBA Value Chain Management

Jens Hørlück
2016 09 jens h rl ck

2897 0308