Logo censorsekretariatet

Sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. censoradministrationen eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Sender du en e-mail bestræber vi os på at svare denne inden for 1-2 hverdage.


Censorsekretariatet

.
Censorserektariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Allokering af censorer
 • Oprettelse af ansøgning
 • Brug af systemet
 • Spørgsmål ved beretninger
 • Servicering og administration af ankenævn
 • Beskikkelse af censorer
 • Oprettelse af bestillere
 • Administration og servicering af formandskaber
 • Servicering af censorer i forhold til allokeringer
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Mødeplanlægning med intern/ekstern deltagelse


.

Marianne Kehlet Vork

Sekretariatsleder
Mavo
mavo@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Honorering af formandskaber
 • Rejseafregning i forhold til formandskaberne
 • Økonomiske forhold i forhold til sekretariatet
 • Møde med uddannelsesnetværk og andre mødeformer
 • Kontakt til Ministeriet
 • Sagsbehandling af ankesag
 • Tilgang af nye uddannelser
 • Censormøder
 • Årsrapport
 • Formandskabsmøder
 • Bestyrelsesmøder

Melissa Dupont Molin

Administrationssekretær
Melissa
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Allokering af censorer
 • Oprettelse af ansøgning
 • Brug af systemet
 • Spørgsmål ved beretninger
 • Servicering og administration af ankenævn
 • Beskikkelse af censorer
 • Oprettelse af bestillere
 • Administration og servicering af formandskaber
 • Servicering af censorer i forhold til allokeringer
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Mødeplanlægning med intern/ekstern deltagelse

Hanne Christensen

Administrationssekretær
Hanne 1
Kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Allokering af censorer
 • Oprettelse af ansøgning
 • Brug af systemet
 • Spørgsmål ved beretninger
 • Servicering og administration af ankenævn
 • Beskikkelse af censorer
 • Oprettelse af bestillere
 • Administration og servicering af formandskaber
 • Servicering af censorer i forhold til allokeringer
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Mødeplanlægning med intern/ekstern deltagelse

Censorformandskaberne

Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres eller spørgsmål til studieordninger eller ændringer heraf, er du velkommen til at kontakte censorformandskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.


Formand på Digital kommunikation og multimedie

Per Thykjær Jensen
digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk
4119 6624
 • Multimediedesigner
 • PBA Digital konceptudvikling
 • PBA Multiplatform Storytelling and Production
 • AU Kommunikation og Formidling

Næstformand på Digital kommunikation og multimedie

Per Schou-Nielsen
.
3161 5880
 • Multimediedesigner
 • PBA Digital konceptudvikling
 • PBA Multiplatform Storytelling and Production
 • AU Kommunikation og Formidling

Formand på Finans og økonomi

Lars Bjørnvik
Finansogokonomi@censorsekretariatet.dk
2040 9117
 • Administrationsøkonom
 • Financial Controller
 • Finansøkonom
 • PBA Finans
 • AU Finansiel Rådgivning
 • AU Finansiel Rådgivning – Bank og Realkredit
 • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsadministration
 • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsmægler
 • AU Finansiel Rådgivning – Revision
 • AU Skatter og Afgifter
 • AU Økonomi og Ressourcestyring
 • Diplom i Vurdering
 • Diplom Merkantil, Økonomi og regnskab

Næstformand på Finans og økonomi

Jørn Evan Jensen
J%c3%b8rn evan jensen

2082 6386
 • Administrationsøkonom
 • Financial Controller
 • Finansøkonom
 • PBA Finans
 • AU Finansiel Rådgivning
 • AU Finansiel Rådgivning – Bank og Realkredit
 • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsadministration
 • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsmægler
 • AU Finansiel Rådgivning – Revision
 • AU Skatter og Afgifter
 • AU Økonomi og Ressourcestyring
 • Diplom i Vurdering
 • Diplom Merkantil, Økonomi og regnskab

Formand på Innovation og entrepreneurship

Lars Haahr
Lars haahr
innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
5166 6408
 • PBA Innovation og Entrepreneurship
 • AU Innovation, produkt og produktion

Næstformand på Innovation og entrepreneurship

Klaus E. Olsen
.
4090 4610
 • PBA Innovation og Entrepreneurship
 • AU Innovation, produkt og produktion

Formand på Jordbrugsvirksomhed

Annette Riddersholm
jordbrugsvirksomhed@censorsekretariatet.dk
6315 1102
 • Jordbrugsteknolog
 • PBA Jordbrugsvirksomhed

Næstformand på Jordbrugsvirksomhed

Thomas Krabben
.
6018 3887
 • Jordbrugsteknolog
 • PBA Jordbrugsvirksomhed

Formand på Produktion, teknik og energi

Jesper F. Carstens
produktionteknikogenergi@censorsekretariatet.dk
7269 1589
 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Driftsteknolog Offshore
 • Energiteknolog
 • PBA Teknisk Manager Offshore
 • PBA Produktudvikling og Teknisk Integration
 • Produktionsteknolog
 • Energimanagement
 • AU Automation og drift
 • AU Energiteknologi


Næstformand på Produktion, teknik og energi

Ole Cramer-Bach
.
2840 8475
 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Driftsteknolog Offshore
 • Energiteknolog
 • PBA Teknisk Manager Offshore
 • PBA Produktudvikling og Teknisk Integration
 • Produktionsteknolog
 • Energimanagement
 • AU Automation og drift
 • AU Energiteknologi

Formandskabet på Design

Tine Hjort
design@censorsekretariatet.dk
4044 9900
 • Designteknolog
 • E- design
 • PBA Design og Business
 • PBA Smykker, Teknologi og Business
 • Diplomuddannelse i Design og Business

Næstformandskabet på Design

Henriette Bjørnbak

6077 7095
 • Designteknolog
 • E- design
 • PBA Design og Business
 • PBA Smykker, Teknologi og Business
 • Diplomuddannelse i Design og Business

Formand for Administration, velfærd og sundhed

Dorte Wier, Advokat
Dorte
administrationvelfaerdogsundhed@censorsekretariatet.dk
2212 6458
 • AU Friluftsvejleder
 • AU Socialpædagogik
 • AU Sundhedspraksis
 • AU Ungdoms- og voksenundervisning
 • AU Ungdomspædagogik
 • AU Velfærdsteknologi i praksis
 • AU Beskæftigelse
 • AU Offentlig forvaltning og administration
 • AU Socialt arbejde
 • AU i Odontologisk praksis
 • PBA Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

Næstformand for Administration, velfærd og sundhed

Peer Schaumburg-Müller
Billedpeer schaumburg m%c3%bcller

4041 3745
 • AU Friluftsvejleder
 • AU Socialpædagogik
 • AU Sundhedspraksis
 • AU Ungdoms- og voksenundervisning
 • AU Ungdomspædagogik
 • AU Velfærdsteknologi i praksis
 • AU Beskæftigelse
 • AU Offentlig forvaltning og administration
 • AU Socialt arbejde
 • AU i Odontologisk praksis
 • PBA Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

Formand på Installation

John Midtgaard Jensen, Studieleder
John midtgaard
installation@censorsekretariatet.dk
7269 1480
 • Installatør AK Stærkstrøm
 • Installatør AK VVS
 • El Mester
 • AU EL-installation
 • AU VVS-installation


Næstformand på Installation

Viggo Bitsch
Foto vb mellem

2684 7880
 • Installatør AK Stærkstrøm
 • Installatør AK VVS
 • El Mester
 • AU EL-installation
 • AU VVS-installation

Formand på Salg og markedsføring

Kent Riis
Kent riis
salgogmarkedsforing@censorsekretariatet.dk
5150 4763
 • Bachelor of Export and Technology Management
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • PBA Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation
 • PBA International Handel og Markedsføring
 • PBA International Hospitality Management
 • PBA Sportsmanagement
 • PBA Value Chain Management
 • Serviceøkonom
 • AU International Handel og Markedsføring
 • AU Internationalt Transport og Logistik
 • AU Oplevelsesøkonomi
 • AU Retail
 • Diplom Merkantil, International handel og markedsføring
 • Diplom Merkantil, Sportmanagement
 • Handelsøkonom (deltid)

Næstformand på Salg og markedsføring

Berit Elsebeth Simonsen
Berit elsebeth simonsen
.
2992 4886
 • Bachelor of Export and Technology Management
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • PBA Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation
 • PBA International Handel og Markedsføring
 • PBA International Hospitality Management
 • PBA Sportsmanagement
 • PBA Value Chain Management
 • Serviceøkonom
 • AU International Handel og Markedsføring
 • AU Internationalt Transport og Logistik
 • AU Oplevelsesøkonomi
 • AU Retail
 • Diplom Merkantil, International handel og markedsføring
 • Diplom Merkantil, Sportmanagement
 • Handelsøkonom (deltid)

Formandskabet på Ledelse og HR

Pia Lindkvist
Pia lindkvist
ledelseoghr@censorsekretariatet.dk
7269 1667
 • AU HR
 • AU Ledelse
 • Diplom Merkantil, Leisure management

Næstformandskabet på Ledelse og HR

Jørgen Rybirk
.
4043 6857
 • AU HR
 • AU Ledelse
 • Diplom Merkantil, Leisure management

Formand for Byggeri

Gert Johansen, Formand for konstruktørforeningen
Gerd
Byggeri@censorsekretariatet.dk
2367 5100
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker
 • Kort og Landmålingstekniker
 • Byggekoordinator
 • AU Byggekoordination
 • AU Byggeteknologi

Næstformand for Byggeri

Kirsten Nielsen, Studieleder Erhvervsakademiet Sjælland
Kirsten
.
5076 2618
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker
 • Kort og Landmålingstekniker
 • Byggekoordinator
 • AU Byggekoordination
 • AU Byggeteknologi

Formand på Miljø- og laboratorieteknologi

Gunhild Brynning, Lektor
Gunhild
miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
9627 5700
 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • PBA Laboratorie-, Fødevare- og Procesteknologi
 • Procesteknolog
 • PBA i Fødevareteknologi og Applikation
 • AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
 • AU Gastronomi
 • AU Hygiejne og rengøringsteknik
 • AU Ernæring
 • AU miljøteknologi

Næstformand på Miljø- og laboratorieteknologi

Kenneth Lokind, Novo Nordisk A/S Ass. manager
Foto p vej
.
3075 6083
 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • PBA Laboratorie-, Fødevare- og Procesteknologi
 • Procesteknolog
 • PBA i Fødevareteknologi og Applikation
 • AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
 • AU Gastronomi
 • AU Hygiejne og rengøringsteknik
 • AU Ernæring
 • AU miljøteknologi

Formand for It og softwareudvikling

Ole Eriksen
Ole e1
itogsoftwareudvikling@censorsekretariatet.dk
4177 5732
 • Datamatiker
 • IT-Teknolog
 • PBA Softwareudvikling
 • PBA Webudvikling
 • PBA Økonomi og Informationsteknologi
 • PBA i IT-sikkerhed
 • AU Informationsteknologi

Næstformand for It og softwareudvikling

Ole Middelhede, IT Headhunter, Assessit
Ole middelhede
.
4057 0220
 • Datamatiker
 • IT-Teknolog
 • PBA Softwareudvikling
 • PBA Webudvikling
 • PBA Økonomi og Informationsteknologi
 • PBA i IT-sikkerhed
 • AU Informationsteknologi

Formand for PBA i Optometri

Marianne Ledet Mågård
pbaoptometri@censorsekretaiartet.dk
2291 9201
 • PBA Optometri

Næstformand for PBA i Optometri

Steen Aalberg
Steen aalberg
.
2120 1702
 • PBA Optometri