Sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. censoradministrationen eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Sender du en e-mail, bestræber vi os på at besvare denne inden for 1-2 hverdage.


Censorsekretariatet

Erhvervsakademiernes Censorsekretariat
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Send sikker post via e-boks:

Hvis du skal sende sikker post til Censorsekretariatet, kan du benytte din e-boks til at sende fra. På denne måde er du garanteret, at din forbindelse er sikker, og at dine data ikke bliver kompromitteret. Da Censorsekretariatet er forankret ved University College Nordjylland (UCN) vil det være deres hovedpostkasse (vælg UCN som modtager), som du sender din sikker post til. Derfor er det også vigtigt, at du skriver att: Censorsekretariatet. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gør på vores hjemmeside under fanen: Persondatabeskyttelse - GDPR.


SoMe-kanaler

Erhvervsakademiernes Censorsekretariat
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Kontakt os på Facebook eller LinkedIn:
Erhvervsakademiernes Censorsekretariat | Facebook Erhvervsakademiernes Censorsekretariat | LinkedIn

Kontakt os også gerne på vores Facebook-side eller LinkedIn-profil "Erhvervsakademiernes Censorsekretariat" ved at klikke på ovenstående links. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for 1-2 hverdage.


Derudover vil der på både Facebook og LinkedIn lægges aktuelle informationer ud, så du kan holde dig opdateret på relevant viden inden for censorinstitutionen.
.

Marianne Kehlet Vork

Sekretariatsleder
mavo@censorsekretariatet.dk
7269 8700 / 7269 1365

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Valg til censorforpersonskaber
 • Møder/arrangementer for censorkorpset - herunder:
  • Censorforpersonskabsmøder
  • Kontakt til rektorkollegiet
  • Møde med uddannelsesnetværk og andre mødeformer
  • Censormøder
 • Sagsbehandling af ankesager
 • GDPR
 • Relevante bekendtgørelsers rammer og regler
 • Aktindsigt og klagesager
 • Regnskab - herunder:
  • Honorering af formandskaber
  • Rejseafregning i forhold til formandskaberne
  • Økonomiske forhold i forhold til sekretariatet
 • Kontakt til Ministeriet
 • Kontakt til Styrelsen
 • Tilgang til nye uddannelser
 • Ã…rsberetninger

  Katrine Fuglsang

  Administrationssekretær
  katf@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1366

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Allokering af censorer
  • Oprettelse af bestillere
  • Oprettelse af brugere
  • Generelle henvendelser fra Censorsekretariatets interessenter - herunder bl.a.:
   • Censorer
   • Bestillere
   • Censorforpersonskaber
   • Eksaminatorer
  • Ã…rsberetninger
  • Administration af surveys
  • Klage- og afbeskikkelsessager vedr. censorer
  • Ankenævnsager
  • Sikkerhedsstyrelsen og autorisationsprøver
  .

  Nanna Johst

  Administrationssekretær
  najo@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1370

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Allokering af censorer
  • Oprettelse af bestillere
  • Oprettelse af brugere
  • Generelle henvendelser fra Censorsekretariatets interessenter - herunder bl.a.:
   • Censorer
   • Bestillere
   • Censorforpersonskaber
   • Eksaminatorer
  • Møder/arrangementer - herunder:
   • Censorforpersonskabsmøder
   • Censormøder
   • Bestillermøder
   • Netværksmøder
  • Censorbeskikkelser
  • HÃ¥ndtering af studieordninger
  • Mangel pÃ¥ censorer
  • Opdatering af netværksmedlemmer

   .

  Simone Nørgaard Vangsted

  Administrationssekretær
  snv@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1369

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Vedligeholdelse og opdatering af Censorsekretariatets hjemmeside
  • Sociale medier
   • Facebook
   • LinkedIn
  • Systemoptimering
  • Systemudviklingsmøder m. øvrige censorsekretariater
  • Afholdelse af valg - herunder censorkorps
  • HÃ¥ndtering af GDPR ifm.:
   • Brugerkontrol i Censor-IT
   • Censorsekretariatets hjemmeside
   • Censorsekretariatets Facebook-side
   • Censorsekretariatets LinkedIn-profil
  • Generelle henvendelser fra Censorsekretariatets interessenter - herunder bl.a.:
   • Censorer
   • Bestillere
   • Censorforpersonskaber
   • Eksaminatorer

  Censorforpersonskaberne

  Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres eller spørgsmål til studieordninger eller ændringer heraf, er du velkommen til at kontakte censorforpersonskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.


  Censorforperson for laboratorie- fødevare-, proces og miljøteknologi

  Gunhild Brynning
  miljoeoglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  50 54 44 03 / direkte mail: cflabo@censorsekretariatet.dk
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA i Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • PBA i Fødevareteknologi og applikation
  • PBA i Business og vandteknologi

  Censornæstforperson for laboratorie- fødevare-, proces og miljøteknologi

  Conny Hanghøj
  miljoeoglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  26 37 69 90 / direkte mail: cnflabo@censorsekretariatet.dk
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA i Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • PBA i Fødevareteknologi og applikation
  • PBA i Business og vandteknologi
  • Markedsføringsøkonom   
  • Bachelor of Export and Technology Management
  • PBA i International handel og markedsføring  

  Censornæstforperson for Udvikling og markedsføring

  Anna Calledda
  udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk
  50 11 30 48 / direkte mail: cnfudvi@censorsekretariatet.dk
  • Markedsføringsøkonom   
  • Bachelor of Export and Technology Management
  • PBA i International handel og markedsføring  
  • PBA i Innovation og Entrepreneurship

  Censornæstforperson for Innovation og Entrepreneurship

  Klaus E. Olsen
  innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
  40 90 46 10 / direkte mail: cfudvi@censorsekretariatet.dk
  • PBA i Innovation og Entrepreneurship

  Censorforperson for Sport, service og oplevelser

  Andreas Kjærgaard Kjeldsen
  sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
  40 41 40 83 / direkte mail: cfspor@censorsekretariatet.dk
  • Service- og oplevelsesøkonom
  • PBA i Sportsmanagement 
  • PBA i international hospitality management

  Censornæstforperson for Sport, service og oplevelser

  Jakob Morthorst-Jensen
  sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
  22 90 96 29 / direkte mail: cnfspor@censorsekretariatet.dk
  • Service- og oplevelsesøkonom
  • PBA i Sportsmanagement 
  • PBA i international hospitality management

  Censorforperson for Handel og logistik

  Just Kjærgaard Pedersen
  handeloglogistik@censorsekretariatet.dk
  22 14 92 91 / direkte mail: cfhand@censorsekretariatet.dk
  • Logistikøkonom 
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • PBA i Value chain management 
  • PBA i E-handel
  • Logistikøkonom 
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • PBA i Value chain management 
  • PBA i E-handel

  Censorforperson for Produktion, automation og teknik

  Jesper Frank Carstens
  produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
  72 69 15 89 / direkte mail: cfprod@censorsekretariatet.dk
  • Produktionsteknolog  
  • Autoteknolog  
  • Automationsteknolog
  • PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 
  • PBA i Industriel 3D-print

  Censornæstforperson for Produktion, automation og teknik

  Ole Cramer-Bach
  produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
  28 40 84 75 / direkte mail: cnfprod@censorsekretariatet.dk
  • Produktionsteknolog  
  • Autoteknolog  
  • Automationsteknolog
  • PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 
  • PBA i Industriel 3D-print

  Censorforperson for Installation og energi

  John Midtgaard Jensen
  installationogenergi@censorsekretariatet.dk
  72 69 14 80 / direkte mail: cfinst@censorsekretariatet.dk
  • Installatør-vvs   
  • Installatør-el      
  • Energiteknolog  
  • Driftsteknolog Offshore 
  • PBA i Energi Management  
  • PBA Teknisk Manager Offshore 

  Censornæstforperson for Installation og energi

  Christian Jørgensen Storm
  installationogenergi@censorsekretariatet.dk
  24 69 86 35 / direkte mail: cnfinst@censorsekretariatet.dk
  • Installatør-vvs   
  • Installatør-el      
  • Energiteknolog  
  • Driftsteknolog Offshore 
  • PBA i Energi Management  
  • PBA Teknisk Manager Offshore 
  • Datamatiker 
  • It-teknolog 
  • PBA i Softwareudvikling 
  • PBA i Webudvikling 
  • PBA i Økonomi og informationsteknologi 
  • PBA i Dataanalyse
  • PBA i it-sikkerhed 
  • PBA i it-arkitektur
   .

  Censornæstforperson for IT-udvikling

  Henrik Valentin Jensen
  it-udvikling@censorsekretariatet.dk
  29 49 46 28 / direkte mail: cffina@censorsekretariatet.dk
  • Datamatiker 
  • It-teknolog 
  • PBA i Softwareudvikling 
  • PBA i Webudvikling 
  • PBA i Økonomi og informationsteknologi 
  • PBA i Dataanalyse
  • PBA i it-sikkerhed 
  • PBA i it-arkitektur

  Censorforperson for Digitalt design og kommunikation

  Ulla Skram
  digitaltdesignogkommunikation@censorsekretariatet.dk
  29 21 02 92 / direkte mail: cfdigi@censorsekretariatet.dk
  • Multimediedesign 
  • PBA Digital konceptudvikling 
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production 
  • PBA i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Censornæstforperson for Digitalt design og kommunikation

  Niels Haltenhoff
  digitaltdesignogkommunikation@censorsekretariatet.dk
  28 36 12 31 / direkte mail: cnfdigi@censorsekretariatet.dk
  • Multimediedesign 
  • PBA Digital konceptudvikling 
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production 
  • PBA i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Censorforperson for Finans og økonomi

  Henrik Valentin Jensen
  finansogoekonomi@censorsekretariatet.dk
  29 49 46 28 / direkte mail: cffina@censorsekretariatet.dk
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller 
  • Finansøkonom 
  • PBA Finans 
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller 
  • Finansøkonom 
  • PBA Finans 
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business

  Censornæstforperson for Design og Business 

  Jeanette Lauridsen
  designogbusiness@censorsekretariatet.dk
  51 24 26 49 / direkte mail: cnfdesi@censorsekretariatet.dk
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business

  Censorforperson for PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Mette Møller Pedersen
  beredskabkatastrofeogrisikomanagement@censorsekretariatet.dk
  61 42 88 11 / direkte mail: cfbere@censorsekretariatet.dk
  • PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Censornæstforperson for PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Dennis Ottosen
  beredskabkatastrofeogrisikomanagement@censorsekretariatet.dk
  40 38 26 01 / direkte mail: cnfbere@censorsekretariatet.dk
  • PBA i Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Censorforperson for Byggeri og landmåling

  Kirsten Nielsen
  byggerioglandmaaling@censorsekretariatet.dk
  20 71 31 34 / direkte mail: cfbygg@censorsekretariatet.dk
  • Byggekoordinator 
  • Byggetekniker 
  • Bygningskonstruktør 
  • Kort- og landmÃ¥lingstekniker 

  Censornæstforperson for Byggeri og landmåling

  Gert Johansen
  byggerioglandmaaling@censorsekretariatet.dk
  23 67 51 00 / direkte mail: cnfbygg@censorsekretariatet.dk
  • Byggekoordinator 
  • Byggetekniker 
  • Bygningskonstruktør 
  • Kort- og landmÃ¥lingstekniker 
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug
  • PBA i Natur og jordbrugsproduktion
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug
  • PBA i Natur og jordbrugsproduktion

  Censorforperson for PBA i Optometri

  Marianne Ledet Maagaard
  optometri@censorsekretariatet.dk
  22 91 92 01 / direkte mail: cfopto@censorsekretariatet.dk
  • PBA Optometri

  Censornæstforperson for PBA i Optometri

  Signe Krejberg Jeppesen
  optometri@censorsekretariatet.dk
  25 12 01 42 / direkte mail: cnfopto@censorsekretariatet.dk
  • PBA Optometri

  Censorforperson for AU - Administration og forvaltning


  • Beskæftigelse
  • Offentlig forvaltning og administration
  • Socialt arbejde

  Censornæstforperson for AU - Administration og forvaltning

  Peer Schaumburg-Müller
  administrationogforvaltning@censorsekretariatet.dk
  40 41 37 45 / direkte mail: cnfadmi@censorsekretariatet.dk
  • Beskæftigelse
  • Offentlig forvaltning og administration
  • Socialt arbejde
  • HR
  • Ledelse
   .

  Censornæstforperson for AU - Ledelse

  Jørgen Rybirk
  ledelse@censorsekretariatet.dk
  40 43 68 57 / direkte mail: cnflede@censorsekretariatet.dk
  • HR
  • Ledelse

  Censorforperson for AU - Velfærd, undervisning og sundhed

  Anne Gerd Bangsbo Myrup
  velfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
  20 29 25 11 / direkte mail: cfvelf@censorsekretariatet.dk


  • Friluftsvejleder
  • Odontologisk praksis
  • Socialpædagogik
  • Sundhedspraksis
  • Ungdoms- og voksenundervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Velfærdsteknologi i praksis
  • Naturvejleder

  Censornæstforperson for AU - Velfærd, undervisning og sundhed

  Eva Raabyemagle Nielsen
  velfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
  22 14 18 28 / direkte mail: cnfvelf@censorsekretariatet.dk
  • Friluftsvejleder
  • Odontologisk praksis
  • Socialpædagogik
  • Sundhedspraksis
  • Ungdoms- og voksenundervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Velfærdsteknologi i praksis
  • Naturvejleder


  • Finansiel RÃ¥dgivning – Banker og realkredit, Ejendomsadministration, Ejendomsmægler og revision.
  • International Transport og Logistik
  • Kommunikation og Formidling
  • Oplevelsesøkonomi (fra juli 2022 - Service og Oplevelser)
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • Retail
  • Salg og markedsføring
  • Skatter og Afgifter
  • Bæredygtighed og grøn omstilling  Censornæstforpersoner for AU - Merkantil


  Henrik Valentin Jensen - finansogoekonomi@censorsekretariatet.dk - 29 49 46 28

  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Finansiel RÃ¥dgivning – Banker og realkredit, Ejendomsadministration, Ejendomsmægler og revision.
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • Skatter og Afgifter

  Just Kjærgaard Pedersen - handeloglogistik@censorsekretariatet.dk - 22 14 92 91
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • International Transport og Logistik
  • Retail
  • Bæredygtighed og grøn omstilling

  Klaus E. Olsen - udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk - 40 90 46 10
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Salg og markedsføring

  Ulla Skram - digitaltdesignogkommunikation@censorsekretariatet.dk - 29 21 02 92
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Kommunikation og Formidling

  Andreas Kjærgaard Kjeldsen - sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk - 40 41 40 86
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Service og Oplevelser
   .

  Censorforperson for AU - Teknik, produktion, service m.v.

  Sara CBH Lorentzen
  teknikproduktionservice@censorsekretariatet.dk
  51 56 66 65 / direkte mail: cftekn@censorsekretariatet.dk
  • Ernæring
  • Gastronomi
  • Hygiejne og rengøringsteknik
  • Kvalitet og mÃ¥leteknologi
  • Miljøteknologi
  • Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • Innovation, produkt og produktion
  • EL-installation
  • VVS-installation
  • Byggekoordination
  • Byggeteknologi
  • Automation og drift
  • Energiteknologi  Censornæstforpersoner for AU - Teknik, produktion, service m.v.


  Gunhild Brynning - miljoeoglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk - 50 54 44 03
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Ernæring
  • Gastronomi
  • Hygiejne og rengøringsteknik
  • Kvalitet og mÃ¥leteknologi
  • Miljøteknologi
  • Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi

  Lars Haahr - innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk - 51 66 64 08
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Innovation, produkt og produktion

  John Midtgaard Jensen installationogenergi@censorsekretariatet.dk - 72 69 14 80
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • EL-installation
  • VVS-installation
  • Energiteknologi

  Ole Middelhede - 40 57 02 20 - it-udvikling@censorsekretariatet.dk
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Informationsteknologi

  Kirsten Nielsen - byggerioglandmaaling@censorsekretariatet.dk - 20 71 31 34
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Byggekoordination
  • Byggeteknologi

  Jesper Frank Carstens - produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk - 72 69 15 89
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Automation og drift

  Censorforperson for Censorkorpset for De økonomiske og merkantile diplomuddannelser

  Henrik Skou Hansen
  oekonomiskeogmerkantilediplomudd@censorsekretariatet.dk
  52 58 51 08 / direkte mail: cfoeko@censorsekretariatet.dk
  • Obligatorisk modul ForretningsforstÃ¥else

  Fagområder inden for den merkantile diplomuddannelse

  • Bæredygtig virksomhed
  • E-Handel
  • Finansiel RÃ¥dgivning
  • International handel og markedsføring
  • Kommunikation
  • Leisure management
  • Økonomi og regnskab
  • Salg og markedsføring
  • Shipping
  • Sportsmanagement
  • Transport og supply chain optimering
  • Turistfører
  • Skat
  • Vurdering
  • Design og Business
  • Forvaltning af ejendomme  .

  Censornæstforpersoner for Censorkorpset for De økonomiske og merkantile diplomuddannelser


  Andreas Kjærgaard Kjeldsen - sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk - 40 41 40 83
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Turistfører
  • Sport management

  Klaus E. Olsen - udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk - 40 90 46 10
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Salg og markedsføring
  • International handel og markedsføring

  Just Kjærgaard Pedersen - handeloglogistik@censorsekretariatet.dk - 22 14 92 91
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • E-handel
  • Shipping
  • Transport og supply chain optimering

  Ulla Skram - digitaltdesignogkommunikation@censorsekretariatet.dk - 29 21 02 92
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Kommunikation

  Henrik Valentin Jensen - finansogoekonomi@censorsekretariatet.dk - 29 49 46 28
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Finansiel RÃ¥dgivning
  • Økonomi og regnskab
  • Skat
  • Vurdering
  • Forvaltning af ejendomme

  Pia Lindkvist - ledelse@censorsekretariatet.dk - 72 69 16 67
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Leisure management

  Jesper Frank Carstens - produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk - 72 69 15 89
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Bæredygtig virksomhed

  Tine Hjort - designogbusiness@censorsekretariatet.dk - 40 44 99 00
  Censornæstforperson for følgende fagområder:

  • Design og Business  .