Logo censorsekretariatet

Sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. censoradministrationen eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Sender du en e-mail bestræber vi os på at svare denne inden for 1-2 hverdage.


Censorsekretariatet

Erhvervsakademiernes Censorsekretariat
Censorserektariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700

Send sikker post via E- boks:

Hvis du skal sende sikker post til Censorsekretariatet, kan du benytte din e-boks til at sende fra. På denne måde er du garanteret at din forbindelse er sikker, og at dine data ikke bliver kompromitteret. Da Censorsekretariatet er forankret ved University College Nordjylland (UCN) vil det være deres hoved postkasse (vælg UCN som modtager) som du sender din sikker post til, derfor er det også vigtigt at du skriver att: Censorsekretariatet. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gør på vores hjemmeside under fanen: Persondatabeskyttelse- GDPR..

Marianne Kehlet Vork

Sekretariatsleder
Mavo
mavo@censorsekretariatet.dk
7269 8700 / 7269 1365

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Valg til censorformandskaber
 • Møder/arrangementer for censorkorpset - herunder
  • Formandskabsmøder
  • Bestyrelsesmøder
  • Bestyrelsesmøder
  • Møde med uddannelsesnetværk og andre mødeformer
  • Censormøder
 • Sagsbehandling af ankesager
 • Aktindsigt og klagesager
 • Regnskab - herunder:
  • Honorering af formandskaber
  • Rejseafregning i forhold til formandskaberne
  • Økonomiske forhold i forhold til sekretariatet
 • Kontakt til ministeriet
 • Tilgang til nye uddannelser
 • Årsberetninger

  Katrine Fuglsang

  Administrationssekretær
  Katf
  kontakt@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1366

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Allokering af censorer
  • Efterbeskikkelse
  • Årsberetninger
  • Oprettelse af ankenævn
  • Aktindsigt og klagesager
  • Spørgsmål vedr. censor- og eksaminatorrapporter
  • Oprettelse af ansøgning
  • Brug af systemet
  • Oprettelse af bestillere
  • Administration og servicering af formandskaber
  • Servicering af censorer i forhold til allokeringer

  Hanne Christensen

  Administrationssekretær
  Hac
  Kontakt@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1367

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Nybeskikkelse
  • Valg til censorformandskaber
  • Administration af surveys
  • Udsende diverse mails/nyhedsbreve mm. Til censorkorps
  • Møder/arrangementer for censorkorpset
  • Censorformandskabsmøder
  • Vedligeholdelse af hjemmeside for formandskaber/uddannelser
  • Systemudvikling

  Censorformandskaberne

  Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres eller spørgsmål til studieordninger eller ændringer heraf, er du velkommen til at kontakte censorformandskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.


  Formand for Administration, velfærd og sundhed

  Dorte Wier, Advokat
  Dorte
  administrationvelfaerdogsundhed@censorsekretariatet.dk
  2212 6458
  • AU Friluftsvejleder
  • AU Socialpædagogik
  • AU Sundhedspraksis
  • AU Ungdoms- og voksenundervisning
  • AU Ungdomspædagogik
  • AU Velfærdsteknologi i praksis
  • AU Beskæftigelse
  • AU Offentlig forvaltning og administration
  • AU Socialt arbejde
  • AU i Odontologisk praksis
  • PBA Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Næstformand for Administration, velfærd og sundhed

  Peer Schaumburg-Müller
  Billedpeer schaumburg m%c3%bcller
  administrationvelfaerdogsundhed@censorsekretariatet.dk
  4041 3745
  • AU Friluftsvejleder
  • AU Socialpædagogik
  • AU Sundhedspraksis
  • AU Ungdoms- og voksenundervisning
  • AU Ungdomspædagogik
  • AU Velfærdsteknologi i praksis
  • AU Beskæftigelse
  • AU Offentlig forvaltning og administration
  • AU Socialt arbejde
  • AU i Odontologisk praksis
  • PBA Beredskab, Katastrofe og Risikomanagement

  Formandskabet for Design

  Tine Hjort
  Img 9216
  design@censorsekretariatet.dk
  4044 9900
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business
  • Diplomuddannelse i Design og Business

  Næstformandskabet for Design

  Henriette Bjørnbak
  Henriette bj%c3%98rnbak
  design@censorsekretariatet.dk
  6077 7095
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business
  • Diplomuddannelse i Design og Business

  Formand for Digital kommunikation og multimedie

  Ulla Skram
  Ulla
  digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk
  2921 0292
  • Multimediedesigner
  • PBA Digital konceptudvikling
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production
  • AU Kommunikation og Formidling
  • Diplom Merkantil, Kommunikation

  Næstformand for Digital kommunikation og multimedie

  Troels Myram
  Troels

  4057 8355
  • Multimediedesigner
  • PBA Digital konceptudvikling
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production
  • AU Kommunikation og Formidling
  • Diplom Merkantil, Kommunikation

  Formand for Finans og økonomi

  Lars Bjørnvik
  Lars bj%c3%b8rnvik
  Finansogokonomi@censorsekretariatet.dk
  2040 9117
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller
  • Finansøkonom
  • PBA Finans
  • AU Finansiel Rådgivning
  • AU Finansiel Rådgivning – Bank og Realkredit
  • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsadministration
  • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsmægler
  • AU Finansiel Rådgivning – Revision
  • AU Skatter og Afgifter
  • AU Økonomi og Ressourcestyring
  • Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering
  • Diplom Merkantil, Økonomi og regnskab

  Næstformand for Finans og økonomi

  Jørn Evan Jensen
  J%c3%b8rn evan jensen

  2082 6386
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller
  • Finansøkonom
  • PBA Finans
  • AU Finansiel Rådgivning
  • AU Finansiel Rådgivning – Bank og Realkredit
  • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsadministration
  • AU Finansiel Rådgivning – Ejendomsmægler
  • AU Finansiel Rådgivning – Revision
  • AU Skatter og Afgifter
  • AU Økonomi og Ressourcestyring
  • Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering
  • Diplom Merkantil, Økonomi og regnskab

  Formand for Innovation og entrepreneurship

  Lars Haahr
  Lars haahr
  innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
  5166 6408
  • PBA Innovation og Entrepreneurship
  • AU Innovation, produkt og produktion

  Næstformand for Innovation og entrepreneurship

  Klaus E. Olsen
  Klaus e. olsen

  4090 4610
  • PBA Innovation og Entrepreneurship
  • AU Innovation, produkt og produktion

  Formand for Installation

  John Midtgaard Jensen, Studieleder
  John midtgaard
  installation@censorsekretariatet.dk
  7269 1480
  • Installatør AK Stærkstrøm
  • Installatør AK VVS
  • El Mester
  • AU EL-installation
  • AU VVS-installation


  Næstformand for Installation

  Viggo Bitsch
  Foto vb mellem

  2684 7880
  • Installatør AK Stærkstrøm
  • Installatør AK VVS
  • El Mester
  • AU EL-installation
  • AU VVS-installation

  Formand for It og softwareudvikling

  Ole Middelhede, IT Headhunter, Assessit
  Ole middelhede
  itogsoftwareudvikling@censorsekretariatet.dk
  4057 0220
  • Datamatiker
  • IT-Teknolog
  • PBA Softwareudvikling
  • PBA Webudvikling
  • PBA Økonomi og Informationsteknologi
  • PBA i IT-sikkerhed
  • AU Informationsteknologi

  Næstformand for It og softwareudvikling

  Ole Eriksen
  Ole e1

  4177 5732
  • Datamatiker
  • IT-Teknolog
  • PBA Softwareudvikling
  • PBA Webudvikling
  • PBA Økonomi og Informationsteknologi
  • PBA i IT-sikkerhed
  • AU Informationsteknologi

  Formand for Jordbrugsvirksomhed

  Annette Riddersholm
  181918 annette billede besk%c3%a5ret
  jordbrugsvirksomhed@censorsekretariatet.dk
  6315 1102
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug

  Næstformand for Jordbrugsvirksomhed

  Thomas Krabben
  Thomas krabben

  6018 3887
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug

  Formand for Ledelse og HR

  Pia Lindkvist
  Pia lindkvist
  ledelseoghr@censorsekretariatet.dk
  7269 1667
  • AU HR
  • AU Ledelse
  • Den merkantile diplomuddannelse Obligatorisk modul Forretningsforståelse
  • Den merkantile diplomuddannelse Afgangsprojekt, Leisure management

  Næstformand for Ledelse og HR

  Jørgen Rybirk
  J%c3%b8rgen rybirk 1

  4043 6857
  • AU HR
  • AU Ledelse
  • Den merkantile diplomuddannelse Obligatorisk modul Forretningsforståelse
  • Den merkantile diplomuddannelse Afgangsprojekt, Leisure management

  Formand for Miljø og Laboratorieteknologi

  Gunhild Brynning, Lektor
  Gunhild
  miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  9627 5700
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA Laboratorie-, Fødevare- og Procesteknologi
  • Procesteknolog
  • PBA i Fødevareteknologi og Applikation
  • AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • AU Gastronomi
  • AU Hygiejne og rengøringsteknik
  • AU Ernæring
  • AU miljøteknologi
  • AU Kvalitet og måleteknologi

  Næstformand for Miljø og laboratorieteknologi

  Hanne Reese Enemark Rasmussen
  Foto p vej

  9136 5350
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA Laboratorie-, Fødevare- og Procesteknologi
  • Procesteknolog
  • PBA i Fødevareteknologi og Applikation
  • AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • AU Gastronomi
  • AU Hygiejne og rengøringsteknik
  • AU Ernæring
  • AU miljøteknologi
  • AU Kvalitet og måleteknologi

  Formand for PBA i Optometri

  Marianne Ledet Maagaard
  Marianne ledet maagaard
  optometri@censorsekretariatet.dk
  2291 9201
  • PBA Optometri

  Næstformand for PBA i Optometri

  Signe Krejberg Jeppesen
  Billede1

  2512 0142
  • PBA Optometri

  Formand for Byggeri

  Gert Johansen, Formand for konstruktørforeningen
  Gerd
  Byggeri@censorsekretariatet.dk
  2367 5100
  • Bygningskonstruktør
  • Byggetekniker
  • Kort og Landmålingstekniker
  • Byggekoordinator
  • AU Byggekoordination
  • AU Byggeteknologi

  Næstformand for Byggeri

  Kirsten Nielsen, Studieleder Erhvervsakademiet Sjælland
  Kirsten
  .
  5076 2618
  • Bygningskonstruktør
  • Byggetekniker
  • Kort og Landmålingstekniker
  • Byggekoordinator
  • AU Byggekoordination
  • AU Byggeteknologi

  Formand for Produktion, teknik og energi

  Jesper F. Carstens
  produktionteknikogenergi@censorsekretariatet.dk
  7269 1589
  • Automationsteknolog
  • Autoteknolog
  • Driftsteknolog Offshore
  • Energiteknolog
  • PBA Teknisk Manager Offshore
  • PBA Produktudvikling og Teknisk Integration
  • Produktionsteknolog
  • Energimanagement
  • AU Automation og drift
  • AU Energiteknologi


  Næstformand for Produktion, teknik og energi

  Ole Cramer-Bach
  Ole cramer bach

  2840 8475
  • Automationsteknolog
  • Autoteknolog
  • Driftsteknolog Offshore
  • Energiteknolog
  • PBA Teknisk Manager Offshore
  • PBA Produktudvikling og Teknisk Integration
  • Produktionsteknolog
  • Energimanagement
  • AU Automation og drift
  • AU Energiteknologi

  Formand for Salg og markedsføring

  Kent Riis
  Kent riis
  salgogmarkedsforing@censorsekretariatet.dk
  5150 4763
  • Serviceøkonom
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • Logistikøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • PBA Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation
  • PBA International Handel og Markedsføring
  • PBA International Hospitality Management
  • PBA Sportsmanagement
  • PBA Value Chain Management
  • PBA E-handel
  • Bachelor of Export and Technology Management
  • AU International Handel og Markedsføring
  • AU Internationalt Transport og Logistik
  • AU Oplevelsesøkonomi
  • AU Retail
  • AU Salg og markedsføring
  • Diplom Merkantil, International handel og markedsføring
  • Diplom Merkantil, Salg og markedsføring
  • Diplom Merkantil, Shipping
  • Diplom Merkantil, Sportsmanagement
  • Diplom Merkantil, Transport og supply chain optimering

  Næstformand for Salg og markedsføring

  Berit Elsebeth Simonsen
  Berit elsebeth simonsen

  2992 4886
  • Serviceøkonom
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • Logistikøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • PBA Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation
  • PBA International Handel og Markedsføring
  • PBA International Hospitality Management
  • PBA Sportsmanagement
  • PBA Value Chain Management
  • PBA E-handel
  • Bachelor of Export and Technology Management
  • AU International Handel og Markedsføring
  • AU Internationalt Transport og Logistik
  • AU Oplevelsesøkonomi
  • AU Retail
  • AU Salg og markedsføring
  • Diplom Merkantil, International handel og markedsføring
  • Diplom Merkantil, Salg og markedsføring
  • Diplom Merkantil, Shipping
  • Diplom Merkantil, Sportsmanagement
  • Diplom Merkantil, Transport og supply chain optimering

  Formand Diplom i skat

  Kim Ohm Tolstrup
  DalumbroTolstrup@gmail.com
  7238 9657