Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Styrelsen for uddannelse og institutioner nedsætter lovhjemmel for bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. De afholder også et årsmøde med censorforpersonskaberne om årets tema, som er omdrejningspunkt for kvalitetssikringen i det kommende års censorrapport. Derudover beskikker Styrelsen censorer, rådfører sig med censorforpersonskaberne i fagspecifikke emner og sikrer generelt censorvirksomhedens kvalitet igennem samarbejde med censorforpersonskaberne, Censorsekretariatet og dets faglige interessenter.

Styrelsen har deres egen hjemmeside for de erhvervsrettede videregående uddannelser. Her finder du information vedr. censorområdet for erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og diplomuddannelserne. Link til siden kan følges her.

Styrelsen afholder hvert år møde for censorforpersonskaberne. Referatet kan læses her.

Har du censorrelaterede spørgsmål, bedes du sende dem til Uddannelses- og Forksningsstyrelsens fællespostkasse: .

Censorkursus

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med SmartLearning udarbejdet et online censorkursus, som både nuværende og nye censorer er velkomne til at gennemføre. Censorkurset kan tilgås via følgende link: https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/.

Har du brug for vejledning i forbindelse med kurset, kan du muligvis finde svar på dit spørgsmål ved at klikke på 'Ofte stillede spørgsmål om censorkurset' eller 'Guide til censorkursus'. Ellers kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på UFS-VUIM-UK@ufm.dk, da Censorsekretariatet ikke kan hjælpe med support på kurset.

Når du har gennemført kurset, kan du uploade gennemførelsesbeviset på din profil. Du kan se, hvordan du gør det ved hjælp af nedenstående dokument om 'Vejledning til upload af censorkursets gennemførelsesbevis på din profil'.

Ofte stillede spørgsmål om censorkurset

Derudover har Censorsekretariatet lavet en video om introduktion til censors virke, som har til formål at klæde censor på til sin rolle før, under og efter en eksamen. Denne video kan du med fordel se inden gennemførelse af censorkurset. Videoen kan findes på vores hjemmeside under fanen 'Introduktionsvideo' eller på vores Facebook-side Erhvervsakademiernes Censorsekretariat under 'Videoer'.

Rigtig god fornøjelse!

Fil
Vejledning til upload af censorkursets gennemførelsesbevis på din profil
Guide til censorkursus - sådan kommer du i gang