Logo censorsekretariatet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for uddannelse og institutioner nedsætter lovhjelm for bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. De afholder også et årsmøde med censorformandskaberne om årets tema, som er omdrejningspunkt for kvalitetssikringen i det kommende års censorrapport. Derudover bestikker Ministeriet censorer, rådfører sig med censorformandskaberne i fagspecifikke emner og sikrer generelt censorvirksomhedens kvalitet igennem samarbejde med censorformandskaberne, Censorsekretariatet og dets faglige interessenter.

Styrelsen har deres egen hjemmeside for de erhvervsrettede videregående uddannelser. Her finder du information vedr. censorområdet for erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og diplomuddannelserne. Link til siden kan følges her

Styrelsen afholder hvert år møde for censorformandskaberne, referartet kan læses her