Logo censorsekretariatet
Uddannelsesnetværk/ fællesudvalg
Uddannelsesnetværkene og- eller fællesudvalgene er den udfarende kraft i skabelse af studieordninger, og sikrer at disse ved væsentlige ændringer kommer i høring ved censorformandskaberne.Censorformandskaberne og censorsekretariatet samarbejder med uddannelsesnetværkene omkring indstilling af
censorer til ministeriel beskikkelse, og er en stærk samarbejdspartner i styring af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Både censorsekretariatet og censorformandskaberne indgår i et tæt samarbejde med Uddannelsesnetværkene og fællesudvalgene. Endvidere inddrages censorformandskaberne i arbejdet omkring studieordningerne igennem fastlagte hørings procedure, da dette har stor betydning for at censorformandskaberne kan orienterer censorerne omkring fx ændringer herom.

Ydermere samarbejdes der tæt hvert fjerde år omkring indstilning af ny-, gen-, og afbeskikkelse af censorer. Censorformandskaberne skal også her rådfører sig med institutionerne. Alt sammen for at sikre censorernes kvalifikationer og kompetencer i forhold til den eksterne prøves indhold.

I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal alle uddannelsesinstitutioner sikre at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger på deres hjemmeside der vedr. de uddannelser og- eller fag som berører censorernes virksomhed. Der skal bl.a. være adgang til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning og andet materiale som har betydning for at censorerne kan gennemfører de eksterne eksaminer succesfuldt.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk