Logo censorsekretariatet
Uddannelsesnetværk/ fællesudvalg
Uddannelsesnetværkene og- eller fællesudvalgene er den udfarende kraft i skabelse af studieordninger, og sikrer at disse ved væsentlige ændringer kommer i høring ved censorformandskaberne.Censorformandskaberne og censorsekretariatet samarbejder med uddannelsesnetværkene omkring indstilling af
censorer til ministeriel beskikkelse, og er en stærk samarbejdspartner i styring af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Vejledning til netværket/fællesudvalg