Procedure ved afbud til censoropgave

Hvis du bliver nødsaget til at melde afbud til en censoropgave, skal du hurtigst muligt melde afbud til både Censorsekretariatet og den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Du kan finde kontaktoplysninger på uddannelsesinstitutionens kontaktperson i din allokeringsmail.

Hvordan melder jeg afbud til Censorsekretariatet dagen før en eksamen?

Du melder afbud til Censorsekretariatet ved at skrive en mail til kontakt@censorsekretariatet.dk i tidsrummet kl. 08.00-14.00. Sker din henvendelse først efter kl. 14.00, skal du kontakte sekretariatsleder, Marianne Kehlet Vork, på tlf. 7269 1365.

Hvordan melder jeg afbud til Censorsekretariatet pĂĄ dagen, hvor eksamen skal afholdes?

Du melder afbud til Censorsekretariatet ved bĂĄde at skrive en mail til kontakt@censorsekretariatet.dk og kontakte os pĂĄ tlf. 7269 8700.