Logo censorsekretariatet
Orienteringer


Censormøder

Censorsekretariatet i samarbejde med censorformandskaberne afholder censormøde i oktober 2018 i henholdsvis København og Århus, information derom sendes ud i løbet af 2018.


Censorudvalgetsrapport samt høringssvar

Censorformandskabernes høringssvar til censorudvalgetsrapport kan læses her

Censorudvalget er kommet med deres anbefalinger til en ny censorinstitution. I kan læse rapporten her

Analyserapporten Høje Mål Rapporten kan læses her.


Husk at opdatere kontaktoplysninger

Kontaktoplysningerne på profilerne er vores primære kommunikationskanal. Husk derfor at holde jeres kontaktoplysninger på jeres profiler opdateret.

Ved glemt login og ny mailadresse, kontakt da Censorsekretariatet.