Aktuelle informationer

Under 'Aktuelle informationer' kan du altid blive opdateret på nye og/eller væsentlige informationer inden for censorinstitutionen. Informationerne henvender sig derfor primært til dig, der er censor eller eksaminator.

'Aktuelle informationer' bliver bl.a. brugt til at skabe en ensartethed mellem denne hjemmeside samt Censorsekretariatets Facebook-side og LinkedIn-profil, som du også er velkommen til at følge eller kontakte os på. Du kan finde et direkte link til vores SoMe-kanaler under fanen 'Kontakt os' eller ved at trykke her: Erhvervsakademiernes Censorsekretariat - Kontakt os.

Når det vurderes, at informationerne ikke længere er nye, bliver de enten slettet eller overflyttet fra 'Aktuelle informationer' til den relevante fane i venstre side.


22. februar 2024

Når du som censor er blevet allokeret til en prøve

Når du er blevet allokeret som censor til en prøve, er det vigtigt, at du og den pågældende uddannelsesinstitution hurtigst muligt inden eksamensstart går i dialog med hinanden om eksempelvis:

  • Starttidspunkt for eksamen
  • Pauser under eksamen
  • Honorering
  • Hotelovernatning
  • Tilkobling til WISEflow

Har du spørgsmål til vilkårene, kan du kontakte den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Dette gælder også, hvis du har spørgsmål vedrørende WISEflow, da Erhvervsakademiernes Censorsekretariat ikke opretter eller håndterer prøver i WISEflow, da vi ikke har adgang hertil.

Du kan finde kontaktoplysninger på uddannelsesinstitutionens kontaktperson i din allokeringsmail.


8. februar 2024

Hvor finder jeg som censor informationer om studieordninger?

Når du er blevet allokeret til en prøve, skal du være opmærksom på, at du fra den eksamensafholdende uddannelsesinstitution modtager henvisning til, hvor studieordningen er tilgængelig.

Den eksamensafholdende uddannelsesinstitution er nemlig, ifølge censorbekendtgørelsen, forpligtet til at forsyne censor med det materiale, der er nødvendigt for, at censorerne kan varetage censoropgaven, herunder gældende studieordning.

Du kan som censor altid finde kontaktoplysninger på uddannelsesinstitutionens kontaktperson i allokeringsmailen, som vil være behjælpelig med at henvise til al relevant materiale.


1. februar 2024

Du kan finde en vejledning til din profil her på vores hjemmeside

Vidste du, at du her på vores hjemmeside kan finde en vejledning til, hvordan du bruger vores hjemmeside og din profil?

I vejledningen kan du måske få besvaret eventuelle spørgsmål til din profil, inden du kontakter Erhvervsakademiernes Censorsekretariat herom. Hvis dette ikke er tilfældet, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på mail kontakt@censorsekretariatet.dk eller telefon 7269 8700.

Du kan finde vejledningen ved henholdsvis at trykke på fanen ’Censor’ og ’Eksaminator’ og derefter på ’Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk’


25. januar 2024

Censorforpersonskaberne har fået nye mailadresser

Vores censorforpersonskaber har pr. 25. januar 2024 fået nye mailadresser, som de fremadrettet kan kontaktes på. Du kan finde kontaktoplysninger på vores censorforpersonskaber ved at trykke på fanen ’Kontakt os’ i venstre side her på vores hjemmeside.

Hvis du modtager besked om, at din mail ikke kan sendes til den angivne mailadresse, bedes du venligst kontakte Erhvervsakademiernes Censorsekretariat hurtigst muligt på mail kontakt@censorsekretariatet.dk eller telefon 7269 8700.