Aktuelle nyheder

Under "Aktuelle nyheder" kan du altid blive opdateret på nye og/eller væsentlige informationer.
"Aktuelle nyheder" bliver bl.a. brugt til at skabe en ensartethed mellem denne hjemmeside og Censorsekretariatets facebookside. I den forbindelse arbejder vi efter SMART-modellen. Se mere her: SMART-modellen.pdf


2. pinsedag

Kontoret holder lukket mandag den 29. maj grundet 2. pinsedag.


Ønsker du at komme på venteliste til at blive censor?

Hvis du ønsker at få muligheden for at blive censor på en bestemt uddannelse, men der er lukket for ansøgning i nuværende beskikkelsesperiode, kan du, ved at klikke her: Censorsekretariatet - Venteliste skrive dig på venteliste til netop de uddannelser, du ønsker at kunne ansøge om beskikkelse på. Når du er på venteliste, får du besked med det samme, der bliver åbnet eller genåbnet for ansøgning til den/de ønskede uddannelse/uddannelser.


Husk at melde afbud i god tid

Er du som censor allokeret til en censoropgave, som du bliver forhindret i at kunne påtage dig alligevel, er det meget vigtigt, at du melder afbud i så god tid som muligt.
Afbud skal ske til Censorsekretariatet pr. mail kontakt@censorsekretariatet.dk eller pr. telefon på 7269 8700.