Logo censorsekretariatet
Aktuelle nyheder

Husk altid at have opdaterede kontaktoplysninger på din profil

Kontaktoplysningerne på profilerne er vores primære kommunikationskanal. Husk derfor at holde jeres kontaktoplysninger på jeres profiler opdateret.

Ved glemt login og ny mailadresse, kontakt da Censorsekretariatet.


Covid-19, Forlængelse af dispensation ved digital eksamen

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har forlænget dispensationen fra kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal være ved den studerende under prøven, ved afholdelse af digitale eksamener. Dispensationen er forlænget til og med august 2020.Besked til institutionerne og censorerne, vedr. Covid-19

Censorsekretariatet holder åbent som normalt, men arbejder blot hjemmefra.

I perioden 12. marts og til den 10. maj 2020, skal vi bede de institutioner der har planlagt censur tage stilling til om censuren skal:

- Flyttes til ny dato

- Eller afholdes som digital censur, fx via Zoom.

Institutionerne skal meddele dette til Censorsekretariatet så snart det er muligt. Dog er det IKKE nødvendigt at orientere censorsekretariatet, hvis ekseman afholdes digitalt, kun hvis eksamen flyttes til ny dato.

Endvidere er det meget vigtigt, at der tages kontakt til de berørte censorer, således de ved om eksamen flyttes eller om den afholdes digitalt. Dette ansvar skal den eksamensafholdende institution sikre. Såfremt eksamen flyttes til ny dato, vil det være en fordel at det er de samme censorer, som påtager sig censuren, men dette er en aftale imellem institutionen og den berørte censor.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet midlertidigt at dispensere fra kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal være ved den studerende under prøven, til disse mundtlige prøver, henset til den usædvanlige og helt ekstraordinære situation, som p.t. pågår på grund af smitterisikoen ved COVID-19, så institutionerne herved opnår en større fleksibilitet i forhold til planlægningen af afvikling af de mange forestående mundtlige prøver. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt er uændret. Dispensationen gælder fra d.d. og til og med udgangen af juni 2020.

Vil du læse mere om digital eksamen, så klik her