Censor
Censors rolle i et eksamensforl√łb er bl.a. at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed p√• uddannelsen samt sikre, at eksaminanden f√•r en fair og uvildig bed√łmmelse ved sin eksamen. Det betyder, at det er vigtigt at fremst√• positiv og pragmatisk, herunder at udvise en professionel adf√¶rd som censor igennem dialog med den studerende, s√•ledes at censor og eksaminator er i stand til at karakterfasts√¶tte den studerendes pr√¶station ud fra givne l√¶ringsm√•l under votering.

Censor skal sikre:

 • At den studerende f√•r en fair og uvildig bed√łmmelse.
 • At uddannelsernes pr√łver sker i overensstemmelse med fastsatte m√•l og krav.
 • At pr√łverne gennemf√łres i overensstemmelse med g√¶ldende regler, jf. eksamensbekendtg√łrelsen.
Introduktion til censors virke

Formålet med nedenstående er at forsyne dig med viden om dit virke som censor.

Nedenfor findes en introduktionsvideo og ellers beskrivelser af vigtige informationer omkring det at skulle agere censor.

Videoen kan ogs√• findes p√• vores Facebook-side 'Erhvervsakademiernes Censorsekretariat' under fanen 'Mere' og ved efterf√łlgende at klikke p√• 'Videoer'. Du kan ogs√• f√• adgang til vores Facebook-side samt video via dette link: Erhvervsakademiernes Censorsekretariat - Videoer | Facebook.

Fil
Skriftlig introduktion til censors virke
Introduktionsvideo
F√łr eksamen

Tildeling af censur (allokeringsproces)

 1. En allokering starter p√• den eksamensafholdende uddannelsesinstitution, hvor en bestiller opretter en censorbestilling til en pr√łve med ekstern censur via Censorsekretariatets IT-system. Derefter sendes der autogenererede foresp√łrgselsmails ud til censorer, der er godkendt p√• det p√•g√¶ldende fag, og som opfylder habilitetskravene, jf. g√¶ldende censorbekendtg√łrelse, eksamensbekendtg√łrelse og forvaltningslov. Derudover sorteres bruttolisten af censorer ogs√• ud fra de kriterier, som er fremsat af den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Foresp√łrgselsmailen sendes ud til √©n censor ad gangen.
 2. N√•r en censor modtager en foresp√łrgselsmail, har vedkommende 24 timer til at acceptere censuren. Hvis censor √łnsker at p√•tage sig den p√•g√¶ldende censuropgave, skal vedkommende trykke p√• "accept af pr√łve" i foresp√łrgselsmailen. S√•fremt censor ikke foretager sig noget inden for de 24 timer, vil en ny censor f√• foresp√łrgslen.
 3. Hvis der er mindre end 10 dage til, at en pr√łve skal afvikles, og der endnu ikke er fundet en censor, vil bestillingen blive behandlet som hastecensur. Det betyder, at pr√łven bliver sendt ud til flere censorer ad gangen, hvor den f√łrste censor som accepterer censuren vil blive allokeret til pr√łven.
 4. Når en censor har accepteret censuren, vil både censor, den eksamensafholdende uddannelsesinstitution samt Censorsekretariatet automatisk få besked om allokeringen. Herefter er det vigtigt, at censor og den eksamensafholdende uddannelsesinstitution hurtigst muligt inden eksamensstart går i dialog med hinanden om eksempelvis:
  • Starttidspunkt for eksamen
  • Pauser under eksamen
  • Honorering
  • Hotelovernatning
  • Tilkobling til WiseFlow
  Hvis censor har sp√łrgsm√•l til vilk√•rene, skal vedkommende kontakte den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Kontaktoplysninger p√• uddannelsesinstitutionens kontaktperson findes i allokeringsmailen.
 5. Hvis censor pludselig bliver n√łdt til at melde afbud til censuropgaven, skal der hurtigst muligt gives besked herom til den eksamensafholdende uddannelsesinstitution og Censorsekretariatet. Du kan under fanen 'Procedure ved afbud til censoropgave' se, hvordan og hvem du skal melde afbud til.
 6. Ud fra ovenst√•ende allokeringsproces vil vi g√łre opm√¶rksom p√•, at vi IKKE kan love censorer censuropgaver langt ude i fremtiden - b√•de fordi bestillingen m√•ske slet ikke er lavet, og fordi vi ikke kan allokere censorer til censuropgaver udenom allokeringsprocessen.

Afbud

Hvis du bliver n√łdsaget til at melde afbud til en censoropgave, skal der hurtigst muligt gives besked til Censorsekretariatet og den eksamensafholdende uddannelsesinstitution.

Allokeringsprincippet

Allokeringsprincippet er m√•den, hvorp√• IT-systemet udv√¶lger de censorer, der har de relevante beskikkelser, opfylder habilitetskravene osv., jf. censorbekendtg√łrelsen, forvaltningsloven, cirkul√¶re om timel√łnnet undervisning samt cirkul√¶re om censorvederlag. Yderligere sorteres denne bruttoliste af censorer ud fra de kriterier, som er fremsat af den eksamensafholdende uddannelsesinstitution p√• censorbestillingen. Hvis der eksempelvis √łnskes en censor fra n√¶romr√•det, tages der, om muligt, h√łjde for afstand fra censors bop√¶l til det postnummer pr√łven afholdes i. Ligeledes, hvis der er behov for en censor, som kan p√•tage sig en eksamen p√• engelsk mv.

Du finder lovgivningen under fanen Bekendtg√łrelser og regler.

Ekstern censur ved egen eller tidligere institution

Det er meget vigtigt, at du ikke agerer censor p√• uddannelsesinstitutioner, hvor du inden for de seneste 2 √•r har haft et ans√¶ttelsesforhold. Dette g√¶lder for alle eksterne pr√łver. Det er derfor vigtigt, at du som censor s√łrger for at opdatere dine ans√¶ttelsesforhold p√• din profil, da vores allokeringssystem derved tager h√łjde for, hvilke uddannelsesinstitutioner du er ansat p√•, n√•r der sendes foresp√łrgsler p√• pr√łver.

Hvilke oplysninger skal jeg som censor modtage fra den eksamensafholdende institution?

Inden pr√łven skal du som censor v√¶re opm√¶rksom p√•, at du f√•r oplyst f√łlgende fra den eksamensafholdende uddannelsesinstitution:

 • Oplysninger om vederlag, tidsnormer og rejsegodtg√łrelse. Som censor har du krav p√• at kende til honorar, inden pr√łven bliver afholdt.
 • Informationsmateriale, vejledninger, oplysninger p√• kontaktperson/eksaminator og pr√łvens afholdelsestidspunkt, m√•lbeskrivelser, l√¶ringsm√•l, m.m.
 • Opgaver og skriftlige opl√¶g skal v√¶re tilg√¶ngelige i god tid og eventuelt sammen med en oversigt over den litteratur, det enkelte hold har arbejdet med.
 • Henvisning til hvor studieordninger, studieplaner, pr√łveregler m.m. skal v√¶re tilg√¶ngelige.

Hvad forventes af dig som censor?

Censors vigtigste rolle er at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen. Censor skal sikre:

 • At den studerende f√•r en fair og uvildig bed√łmmelse.
 • At uddannelsernes pr√łver sker i overensstemmelse med fastsatte m√•l og krav.
 • At pr√łverne gennemf√łres i overensstemmelse med g√¶ldende regler, jf. eksamensbekendtg√łrelsen.
 • At du som censor lever op til v√¶rdighedskr√¶vet.

Studieordninger

If√łlge censorbekendtg√łrelsen skal den eksamensafholdende uddannelsesinstitution forsyne censor med studieordning og anden relevant materiale for at kunne gennemf√łre eksamen.

Under eksamen

Hvad forventes af dig som censor?

Censors vigtigste rolle er at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen. Censor skal sikre:

 • At den studerende f√•r en fair og uvildig bed√łmmelse.
 • At uddannelsernes pr√łver sker i overensstemmelse med fastsatte m√•l og krav.
 • At pr√łverne gennemf√łres i overensstemmelse med g√¶ldende regler, jf. eksamensbekendtg√łrelsen.
 • At du som censor lever op til v√¶rdighedskr√¶vet.

Notatpligt

Censor og eksaminator skal igennem forl√łbet g√łre notater om pr√¶sentationer og karakterfasts√¶ttelse til brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 √•r, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. I den forbindelse er det vigtigt at g√łre opm√¶rksom p√•, at studerende kan bede om aktindsigt i notaterne i forbindelse med en eventuel klagesag.

Karaktergivning

Du b√łr som censor v√¶re i dialog med eksaminator om, at den tilbagemelding der gives i forhold til selve karakteren sker i henhold til karakterskalaens ordlyd i forhold til hver enkelt karakter:

Fx karakteren 7 gives for den gode præsentation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Denne tilbagemelding er vigtig for at reducere risikoen for, at der opst√•r misforst√•elser i forhold til den fastsatte karakter og karakterens ordlyd i karakterbekendtg√łrelsen.

Der er som bilag i dette dokument vedlagt et uddrag af karakterbekendtg√łrelsens ordlyd.

Skulle der opst√• uenighed imellem censor og eksaminator i forhold til en f√¶lles bed√łmmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for pr√łven er gennemsnittet af bed√łmmernes karakterer afrundet til n√¶rmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter n√¶rmeste h√łjere karakter, hvis censor har givet den h√łjeste karakter, og ellers den n√¶rmeste lavere karakter.

Hvis der er uenighed om, hvorvidt pr√¶stationen eller standpunktet skal bed√łmmes til ‚ÄĚBest√•et‚ÄĚ eller ‚ÄĚIkke best√•et‚ÄĚ, er censors bed√łmmelse afg√łrende, jf. Eksamensbekendtg√łrelsen - Bekendtg√łrelse om eksamener og pr√łver ved professions- og erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser

Fil
Karakterskalaen
Karakterskalaen på engelsk
Efter eksamen

Censorrapport

En anden betydelig opgave som censor er, efter endt eksamen, at udfylde en censorrapport om eksamensforl√łbet. Rapporterne er helt centrale for censorforpersonskabernes arbejde med kvalitetssikringen af uddannelser og eksamener. Derfor er det s√¶rligt afg√łrende, at du som censor udfylder disse rapporter efter endt pr√łve.

Censorkorpsets samlede rapporter danner baggrund for den årlige beretning, som censorforpersonskaberne skal udarbejde til uddannelsesinstitutionerne, hvorfor det er essentielt, at du som censor ikke kun tager stilling til den kvantitative del af rapportens udfyldelse, men også den kvalitative del af rapporten.

Foruden at tage stilling både kvantitativt og kvalitativt er det også vigtigt, at man som censor tilgår rapporten professionelt - her tænkes i særlig grad på, at man som censor kobler eventuelle positive eller udfordrende oplevelser på gældende retningslinjer og/eller lovgivning. Dette vil styrke censorforpersonskabernes videre arbejde i forhold til konkrete tiltag og den samlede udarbejdelse af årsberetningen til uddannelsesinstitutionerne.

Du udfylder rapporten ved:

 • At logge ind p√• din profil p√• www.censorsekretariatet.dk.
 • V√¶lg Opret ny rapport.
 • Udfyld skemaet med sp√łrgsm√•l.
 • Tryk indsend n√•r rapporten er udfyldt.

V√¶r opm√¶rksom p√•, at ALLE sp√łrgsm√•l i censorrapporten skal besvares, f√łr rapporten kan indsendes!

Censorrapportssp√łrgsm√•l:

De obligatoriske sp√łrgsm√•l

 • Har institutionen valgt en pr√łveform (mundtlig/skriftlig/projekt mv.), der er velegnet til at udpr√łve l√¶ringsm√•lene?
 • Tog udpr√łvningen udgangspunkt i l√¶ringsm√•lene?
 • Matchede pr√łvens faglige niveau kvalifikationsrammen for uddannelsen?
 • Var pr√łvens indhold fagligt relevant for uddannelsens prim√¶re aftagere?
 • Blev pr√łven gennemf√łrt p√• en velfungerende m√•de?
 • Var der overvejende enighed mellem dig og eksaminator om bed√łmmelsen af den/de enkelte studerendes pr√¶station?
 • Var information om pr√łvens formelle rammer, herunder l√¶ringsm√•l, studieordning m.v. fyldestg√łrende?
 • Har samarbejdet med institutionen og eksaminator v√¶ret velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af pr√łvens gennemf√łrelse?

Supplerende sp√łrgsm√•l

Læringsmål, målbeskrivelse og kvalifikationsramme

 • Er fagets l√¶ringsm√•l og m√•lbeskrivelse anvendelige til bed√łmmelse af de studerendes pr√¶station?
 • Er l√¶ringsm√•l og karakterbekendtg√łrelse anvendt som grundlag for bed√łmmelsen?
 • Er l√¶ringsm√•l og m√•lbeskrivelse i overensstemmelse med kvalifikationsrammens krav til de studerende?

Ensartet og p√•lidelig bed√łmmelse

 • Har der overvejende v√¶ret enighed om bed√łmmelsen af den/de enkelte studerende?
 • Har der overvejende v√¶ret enighed om v√¶gtningen af de enkelte l√¶ringsm√•l under votering?
 • Har samarbejdet med institutionen og eksaminator v√¶ret konstruktivt og professionelt?

Udvikling og inspiration

 • Er eksamensformen velegnet til at udpr√łve den/de studerende i fagets l√¶ringsm√•l?
 • Er der forhold i fx pr√łveform, m√•lbeskrivelse, eksamensafvikling m.v. der kan inspirere andre (hvis ja, beskriv hvilke)?
 • Er der forhold i fx pr√łveform, m√•lbeskrivelse, eksamensafvikling m.v. der kan forbedres (hvis ja, beskriv hvilke)?

Pr√łvens relevans

 • Er pr√łven relevant i sammenh√¶ng med uddannelsens samlede pr√łve- og eksamenssystem?
 • Giver pr√łven de studerende mulighed for at demonstrere deres viden inden for uddannelsens faglige omr√•der?
 • Var eksamenstilrettel√¶ggelsen hensigtsm√¶ssig?

Praktiske forhold

 • Var information om praktiske oplysninger tilfredsstillende?
 • Hvad er din samlede vurdering af pr√łvens gennemf√łrelse?

Notatpligt

Censor og eksaminator skal igennem forl√łbet g√łre notater om pr√¶sentationer og karakterfasts√¶ttelse. Notaterne skal opbevares i √©t √•r og er til personlig brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Censorer skal endvidere v√¶re opm√¶rksom p√•, at de studerende kan bede om aktindsigt i selve noterne i forbindelse med en evt. klagesag.

Klage over eksamen

Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige sp√łrgsm√•l, herunder pr√łveforl√łbet.

Vedr√łrer klagen faglige sp√łrgsm√•l, forel√¶gger uddannelsesstedet straks klagen for bed√łmmerne, som hver is√¶r afgiver en redeg√łrelse for det p√•klagede forhold tillige med en tilkendegivelse af, om klagen kan im√łdekommes, eller om klagen skal afvises.

Bed√łmmernes redeg√łrelse forel√¶gges klager til eventuel kommentering, hvorefter institutionen tr√¶ffer afg√łrelse af klager. Afg√łrelsen tr√¶ffes p√• grundlag af bed√łmmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Institutionens afg√łrelse kan g√• ud p√•:

 • En ny bed√łmmelse af en skriftlig opgave (ombed√łmmelse).
 • Tilbud om ny pr√łve (ompr√łve).
 • At klageren ikke f√•r medhold i klagen.
 • En kombination af 1-3, hvis eksamen omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar.

Ved eksterne pr√łver vil Erhvervsakademiernes Censorsekretariatet finde en ny censor til ompr√łve.
Uddannelsesinstitutionens afg√łrelse kan af den studerende, ved en skriftlig anke, indbringes for et eksamensanken√¶vn.

Loft over censurtimer (125 timer)

I henhold til cirkul√¶re om timel√łnnet undervisning samt cirkul√¶re om censorvederlag, m√• censorers samlede timetal ikke overstige 125 timer i en periode p√• et halvt √•r. Det skal Censorsekretariatet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og censor tilstr√¶be bliver overholdt.
Vores IT-system opg√łr dine timer, n√•r du bliver allokeret til en pr√łve. Det vil sige, at afholdte og kommende eksamener vil v√¶re omfattet af dit timetal. Du kan se dine timer p√• din profil under 'Min profil' ved at scrolle helt ned i bunden af siden. Timerne bliver optalt pr. halv√•r for perioderne 1. april ‚Äď 31. august samt 1. september ‚Äď 31. marts. S√•fremt du bliver sat passiv i systemet grundet dit timeantal, vil vores IT-system sende dig en mail, og du vil automatisk blive gen√•bnet, n√•r vi g√•r ind i et nyt halv√•r.

Du finder cirkul√¶re om timel√łnnet undervisning samt cirkul√¶re om censorvederlag under fanen Bekendtg√łrelser og regler.

Kvalifikationsramme

Som censor er det utroligt vigtigt at have kvalifikationsrammen for √łje, n√•r der skal eksamineres.
Kvalifikationsrammen siger noget om, hvad der kan forventes af den studerende, alt efter uddannelsesgraden. Der er nemlig stor forskel på, om man eksaminerer på eksempelvis en erhvervsakademisk- eller en professionsbacheloruddannelse.

Herunder er kvalifikationsrammen foldet ud således, at det er muligt at skabe sig et overblik over kvalifikationsniveauerne for henholdsvis erhvervsakademigraden og professionsbachelorgraden. Derudover er der en tabel, som giver overblik over ligheder og forskelle mellem disse i forhold til, hvad der kan forventes af den studerende på erhvervsakademiniveau, professionsbachelorniveau, bachelorniveau og diplomniveau.

Vil du se hele kvalifikationsrammen, kan du klikke p√• f√łlgende link: Kvalifikationsrammen for videreg√•ende uddannelser (ufm.dk).

Kvalifikationsniveau

Erhvervsakademiniveau

Viden
En person der opnår grader på dette niveau:

 • Skal have viden om erhvervets og fagomr√•dets praksis og central anvendt teori og metode.
 • Skal kunne forst√• praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forst√• erhvervets anvendelse af teori og metode.

Færdigheder
En person der opnår grader på dette niveau:

 • Skal kunne anvende fagomr√•dets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de f√¶rdigheder, der knytter sig til besk√¶ftigelse inden for erhvervet.
 • Skal kunne vurdere praksisn√¶re problemstillinger samt opstille og v√¶lge l√łsningsmuligheder.
 • Skal kunne formidle praksisn√¶re problemstillinger og l√łsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
En person der opnår grader på dette niveau:

 • Skal kunne h√•ndtere udviklingsorienterede situationer.
 • Skal kunne deltage i fagligt og tv√¶rfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Skal i en struktureret sammenh√¶ng kunne tilegne sig ny viden, f√¶rdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

Bachelorniveau

Viden
Personer der opnår grader på dette niveau:

 • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagomr√•der.
 • Skal kunne forst√• og reflektere over teorier, metode og praksis.

Færdigheder
Personer der opnår grader på dette niveau:

 • Skal kunne anvende et eller flere fagomr√•ders metoder og redskaber samt kunne anvende f√¶rdigheder, der knytter sig til besk√¶ftigelse inden for fagomr√•det/-erne eller professionen.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og v√¶lge relevante l√łsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og l√łsningsmodeller til fagf√¶ller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Personer der opnår grader på dette niveau:

 • Skal kunne h√•ndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenh√¶nge.
 • Skal selvst√¶ndigt kunne indg√• i fagligt og tv√¶rfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Skal kunne identificere egne l√¶ringsbehov og strukturere egen l√¶ring i forskellige l√¶ringsmilj√łer.


Forskelle og ligheder - erhvervsakademigrad, professionsbachelorgrad, bachelorgrad og diplomgrad

Erhvervsakademigrad

Professionsbachelorgrad

Bachelorgrad

Diplomgrad

Viden og forståelse

Vidensfeltet

Skal have udviklingsbaseret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode

Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode

Skal have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for et eller flere fagområder

Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på fagområdet have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode

Forståelses- og reflektionsniveauet

Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode

Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode

Skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis

Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode

Færdigheder

Typen af færdigheder

Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet

Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen

Skal kunne anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne

Skal kunne anvende metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område

Vurdering og beslutning

Skal kunne vurdere praksisn√¶re problemstillinger samt opstille og v√¶lge l√łsningsmuligheder

Skal kunne vurdere praksisn√¶re og teoretiske problemstillinger samt begrunde og v√¶lge relevante l√łsningsmodeller

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og v√¶lge relevante analyse- og l√łsningsmodeller

Skal kunne vurdere praksisn√¶re og teoretiske problemstillinger samt begrunde og v√¶lge relevante l√łsningsmodeller

Formidling

Skal kunne formidle praksisn√¶re problemstillinger og l√łsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere

Skal kunne formidle praksisn√¶re og faglige problemstillinger og l√łsninger til samarbejdspartnere og brugere

Skal kunne formidle faglige problemstillinger og l√łsningsmodeller til b√•de fagf√¶ller og ikke-specialister

Skal kunne formidle praksisn√¶re og faglige problemstillinger og l√łsninger til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

Handlingsrummet

Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge

Samarbejde og ansvar

Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt eller tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt eller tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

Læring

Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet

Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen

Skal kunne identificere egne l√¶ringsbehov og strukturere egen l√¶ring i forskellige l√¶ringsmilj√łer

Skal kunne udvikle egen praksis

Notatark til eksterne eksaminer

Som censor skal du g√łre notater om pr√¶stationen og karakterfasts√¶ttelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 √•r, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Nedestående er et eksempel på, hvordan du som censor kan tage noter. Arket er et word-format, så du har derfor mulighed for at tilpasse det til den eksamensform, du er censor på.


Fil
Notatark til eksterne eksaminer
Værdighedskravet - krav til censors adfærd i det offentlige

Som beskikket censor skal man overholde de regler og principper, der g√¶lder censurens udf√łrelse. Det forventes ogs√•, at man b√•de p√• arbejdet og i fritiden udviser adf√¶rd, der er passende i forhold til stillingen. En tilsides√¶ttelse af v√¶rdighedskravet vil som udgangspunkt udg√łre en tjenesteforseelse.

Den beskikkede censor skal i sit arbejde f√łlge g√¶ldende lovgivning.

Censor har pligt til at udf√łre arbejdet i overensstemmelse med offentlige interesser og skal medvirke til at afvikle eksamen i overensstemmelse med g√¶ldende regels√¶t herfor.

Værdighedskravet knytter sig til den agtelse og tillid, stillingen som censor kræver. Det kan derfor indgå i vurderingen, at censorvirket er en særligt betroet stilling, og at censor har en omsorgsforpligtelse i forhold til en korrekt, værdig og retfærdig afvikling af eksamen.

Et strafbart forhold kan ‚Äď men vil ikke i alle tilf√¶lde ‚Äď v√¶re uforeneligt med stillingen. Andre handlinger eller undladelser kan ogs√• v√¶re i strid med v√¶rdighedskravet.

"Derfor skal du som censor samvittighedsfuldt overholde de regler, der g√¶lder for censorgerningen, og s√•vel i som uden for tjenesten vise dig v√¶rdig til den agtelse og tillid, som stillingen kr√¶ver‚ÄĚ.

I tilf√¶lde hvor du som beskikket censor, og i forhold til din opf√łrsel og adf√¶rd, er af en art som diskvalificerer dit virke, fordi dine handlem√•der ikke kan forenes med virket som beskikket censor, kan du risikere at blive afbeskikket af Styrelsen efter indstilling af censorforpersonskabet og i samarbejde med uddannelsesinstitutionen.

I hver sag foretages der altid en konkret vurdering, således at sagen hviler på et sagligt grundlag.

Virtuel eksamen

Virtuel eksamen kan anvendes til at afvikle mundtlig og skriftlig censur. Virtuel eksamen er et middel til at nå målet på en anden og god måde. Blandt andet ligner formen på mange måder en klassik mundtlig eksamen, hvor den studerende, eksaminator og censor opholder sig sammen fysisk. Eksamensformen opleves af de fleste som værende autentisk, grundet de teknologiske muligheder der findes på området. Det vil være forskelligt fra institution til institution, hvilket system der stilles til rådighed, men fælles for systemerne er, at de fungerer intuitivt og stabilt. Det eneste det kræver for at være censor ved en virtuel eksamen er internetforbindelse og en computer med et webcam.

Lovgivning

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om den mundtlige eksamen afholdes digitalt eller fysisk på uddannelsesinstitutionen.

If√łlge eksamensbekendtg√łrelsens ¬ß 9, stk. 2 kan eksamener og pr√łver afholdes virtuelt. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne svarer til, hvad der almindeligvis g√¶lder for afvikling af aktiviteten.

Opsætning af online censur

Den studerende er som udgangspunkt selv ansvarlig for, at denne kan gennemf√łre pr√łven.

For at eksamen kan gennemf√łres tilfredsstillende, er der nogle kriterier, der skal opfyldes:

 • Computer med indbygget webcam/eksternt webcam eller en smartphone med kamera.
 • En god stabil internetforbindelse.

Vær opmærksom på, at når du som censor deltager ved digital eksamen, kan den indbyggede mikrofon i din computer eller telefon godt bruges. Hvis det er muligt, får du bedre lyd ved at tilslutte en ekstern mikrofon eller headset.

Institutionerne vil være behjælpelig med opsætning, fx via vejledning eller support.

Test af udstyr

Det anbefales, at du som censor, i god tid f√łr eksamen afvikles, tester dit udstyr og selve internetforbindelsen. Dette kan eksempelvis g√łres sammen med eksaminator og skal helst foreg√• i det rum og med det udstyr, som bruges til den digitale eksamen.

Forventningsafstemning

Der vil på forskellige institutioner også være forskellige platforme til afvikling af digital eksamen. Kontakt den eksamensafholdende institution for at blive instrueret, så snart det er muligt. Det er også den eksamensafholdende institution, der er ansvarlig for at udlevere en vejledning til dig som censor.

Digital eksamen er offentlig

Uddannelsesinstitutionen kan fravige denne paragraf i eksamensbekendtg√łrelsen. Dette kan ske i tilf√¶lde, hvor der foreligger s√¶rlige omst√¶ndigheder, fx i hensynet til den studerende.

Pr√łveafvikling

P√• eksamensdagen skal du g√łre dig klar i god tid, inden eksamen starter.

Bemærk:
Der kan v√¶re forsinkelser i forbindelse med mundtlige pr√łver. Dette kan skyldes forskellige √•rsager s√•som almindelig forsinkelser, tekniske udfordringer eller andet. Det er blot vigtigt, at du som censor og eksaminator har en klar aftale om, hvad der skal g√łres i de forskellige situationer, der kan opst√• i forbindelse med afvikling af digital censur.

Det anbefales, at du som censor s√łrger for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undg√• fx at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse p√• lyset.

Votering

N√•r eksaminationen er gennemf√łrt, skal eksaminator og censor ‚ÄĚforlade eksamen‚ÄĚ midlertidigt, mens I voterer via fx telefon.

Det er vigtigt, at I forlader det digitale rum, som den studerende befinder sig i, ellers vil den studerende kunne h√łre voteringen. Her f√łlges regler fra karakterbekendtg√łrelsen som ved en almindelig mundtlig eksamen.

N√•r I er klar til at give feedback og bed√łmmelse til den studerende, deltager den studerende, eksaminator og du som censor igen, s√•ledes at eksaminationen kan afsluttes p√• s√¶dvanlig vis.

Tekniske problemer

Hvis den digitale eksamen af tekniske √•rsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal du hurtigst muligt ringe til eksaminator eller overholde de regler, som du og eksaminator har afstemt i forbindelse med afvikling af eksamen. Det er meget vigtigt, at du som censor f√łlger de anvisninger, som institutionen har stillet indledningsvist for selve eksamen.

Hvis der opstår tekniske problemer for den studerende

Hvis der opst√•r tekniske problemer i l√łbet af eksamen for den studerende vil det v√¶re eksaminator, der vurderer, om eksamen kan forts√¶tte, afsluttes, afbrydes eller uds√¶ttes. Det er en god ide, at du som censor indledningsvist taler med eksaminator om, hvad din rolle som censor er i denne situation.

Hvis der opstår tvivl, skal uddannelseslederen fra uddannelsesinstitutionen træffe en beslutning.

Support

Hvis du har tekniske problemer eller sp√łrgsm√•l, er det vigtigt, at du kontakter den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Disse oplysninger finder du i din allokeringsmail, eller via den vejledning som institutionen stiller til r√•dighed.

Sådan bliver du censor

Det er censorforpersonskabet og uddannelsesinstitutionerne, som r√•dgiver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i beskikkelse af censorer. De censorer som indstilles af en uddannelsesinstitution, hvad enten det er en intern eller ekstern censor, skal p√•f√łre en reference fra selve institutionen. Censorsekretariatet kan s√•ledes foretage de n√łdvendige referencetjek, inden ans√łgningerne sendes videre til Styrelsen med anmodning om beskikkelse. De censorer som ikke er indstillet af en uddannelsesinstitution, gennemg√•s af det siddende censorforpersonskab. Her er det censorforpersonskabernes opgave at sikre det faglige match imellem den eksterne pr√łves l√¶ringsm√•l og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til Styrelsen.

For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

 • Indg√•ende og aktuelt kendskab til uddannelsens m√•l og metoder.
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delomr√•der, som indg√•r i uddannelsen.
 • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov.

S√•dan opretter du din ans√łgning

Klik p√• fanen Information til ans√łger i venstre side.

Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk

Denne vejledning kan hj√¶lpe dig med, hvordan du bruger vores hjemmeside og din profil herp√•. Har du sp√łrgsm√•l i forbindelse med dit virke som censor, er du altid velkommen til at kontakte Censorsekretariatet.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk
Censorm√łder

Censorm√łder for censorer afholdes som udgangspunkt hvert √•r af censorforpersonskaberne i samarbejde med Censorsekretariatet.

Form√•let med m√łdet er at introducere dig som beskikket censor og at tydeligg√łre kravet til, hvad der forventes i dit virke, da det skal bidrage til dit virke i praksis. Derudover gives der en grundl√¶ggende forst√•else af censorinstitutionens interesser i forhold til, hvem der p√•tager sig hvilke opgaver og i forhold til afholdelse af ekstern censur.

M√łderne kan variere i dagsorden afh√¶ngigt af, hvad der er aktuelt inden for uddannelsesverdenen. M√łderne giver altid mulighed for en sp√¶ndende erfaringsudveksling med og blandt censorer p√• tv√¶rs af uddannelser og l√¶gger op til dialog om udvikling i de fag/fagomr√•der, som du er beskikket censor ved.

Emner til m√łdet kan v√¶re:

 • Censors rolle/krav til god censoradf√¶rd.
 • Lovgivning.
 • Censorernes tilsyn med censorinstitutionen.
 • Digitaleksamener.
 • Censur som bibesk√¶ftigelse - 125 timers reglen.

Nedenfor kan du finde referater og materiale fra udvalgte censorm√łder.

Censorm√łde 2022

Ved dette online censorm√łde den 26. april 2022 startede Censorsekretariatet ud med en introduktion af censors virke for b√•de ny- og genbeskikkede censorer.
Videoen kan findes p√• vores hjemmeside under fanen 'Introduktionsvideo' og p√• vores Facebook-side under 'Videoer' gennem f√łlgende link: Censorsekretariatet.dk | Facebook.

Efter opl√¶gget fik censorerne mulighed for at stille sp√łrgsm√•l til Censorsekretariatet.

Derefter blev der oprettet et online grupperum pr. censorkorps, hvor censorerne bl.a. havde mulighed for at stille fagspecifikke sp√łrgsm√•l til censorforpersonskaberne.

Herunder kan du finde opl√¶gget fra Censorsekretariatet, sp√łrgsm√•l og svar fra Censorsekretariatet samt introduktionsvideoen, der handler om introduktion til censors virke.

Fil
Introduktion af nybeskikkede censorer (PP)
Sp√łrgsm√•l og svar fra censorm√łde 2022
Introduktionsvideo
Censorm√łde 2019

Nedenfor kan du finde materiale fra censorm√łdet den 23. og 24. oktober 2019 i Roskilde og Aarhus.

Fil
Introduktion af nybeskikkede censorer (PP)
Censorm√łde 2018

Censorm√łdet 2018 blev afholdt hhv. d. 23. oktober 2018 i K√łbenhavn, CPH business, Landem√¶rket 11 og d. 24. oktober 2018 i Aarhus, Aarhus Erhvervsakademi, S√łnderh√łj 30.

1. del: F√¶llesm√łde

Opl√¶g fra Kim Pedersen: Kim Pedersen er cand.mag. og lektor p√• K√łbenhavns Erhvervsakademi. Han er underviser p√• KEA's adjunktuddannelse og har v√¶ret projektleder p√• projektet om transfer og praksisn√¶rhed.

Oplæg fra sekretariatsleder, Marianne Kehlet Vork: En kort præsentation af Censorsekretariatets organisering, arbejds- og opgavefordeling mv.

2. del: Fagspecifikke m√łder med censorforpersonskaberne

Fil
Transfer og praksisnærhed v. Kim Pedersen
Kort præsentation af Censorsekretariatet v. Marianne Kehlet Vork
Workshop - Bestiller (PP)
Workshop - Milj√ł- og laboratorieteknologi samt Jordbrug (PP)
Workshop - Salg og markedsf√łring (referat)
Workshop - Salg og markedsf√łring (PP)
Censorm√łde 2015

Nedenfor kan du finde materiale fra censorm√łdet den 23. og 24. april 2015 i K√łbenhavn og Aarhus.

Fil
Referater fra censorm√łde 2015
PowerPoint fra IT, Multimedie og Webudvikling
Survey-besvarelser
Ofte stillede sp√łrgsm√•l
1. Hvorfor f√•r jeg f√• eller ingen foresp√łrgsler?

Der kan v√¶re flere grunde til, at du modtager et begr√¶nset antal foresp√łrgsler:

 • Tjek at den oplyste e-mailadresse p√• din profil er korrekt. Du har selv ansvaret for, at holde din profil opdateret.
 • Tjek din mappe for u√łnsket post. Vores foresp√łrgselsmails kan ind imellem lande der. S√łrg ogs√• for, at vi er angivet som en afsender, der er tillid til.
 • Du har m√•ske ikke f√•et genans√łgt til denne beskikkelsesperiode? Har du ikke det, er du ikke l√¶ngere beskikket censor p√• den/de p√•g√¶ldende uddannelser og/eller pr√łver.
 • Vi har to h√łjs√¶soner, henholdsvis vinter- og sommerperioden, hvor sommerperioden er den st√łrste. Derfor kan du i vinterperioden opleve et lavere antal foresp√łrgsler.
 • Har du f√• beskikkelser og har v√¶ret ude som censor en eller flere gange, s√¶tter habilitetskravene en naturlig begr√¶nsning i foresp√łrgslerne for en periode.
2. Hvornår opfylder jeg ikke habilitetskravene?

If√łlge censorbekendtg√łrelsen og forvaltningsloven er du som censor inhabil n√•r:

 • Du har haft et ans√¶ttelsesforhold p√• den eksamensafholdende uddannelsesinstitution indenfor de seneste to √•r, hvor du skal virke som censor, jf. censorbekendtg√łrelsens ¬ß22, stk. 2. En ans√¶ttelsesdag eller et vikariat t√¶ller med her. Der skal alts√• g√• to √•r, f√łr du m√• virke som censor p√• denne institution fra afslutningen af dit ans√¶ttelsesforhold. V√¶r opm√¶rksom p√•, at det g√¶lder HELE institutionen, og ikke kun den afdeling du har v√¶ret hos.
 • Du opfylder √©t eller flere af punkterne i forvaltningslovens ¬ß3, pkt. 1-5.

Derudover skal det i videst muligt omfang undg√•s, at bed√łmmere varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

3. Hvem skal kontaktes ved sp√łrgsm√•l om honorering?

Censorsekretariatet har intet med honorering at g√łre, da ans√¶ttelsesforholdet udelukkende er mellem censor og den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Du skal derfor kontakte den eksamensafholdende uddannelsesinstitution, hvis du har sp√łrgsm√•l til honorering.

4. Skal jeg lave en censorrapport efter hver eksamen?

Ja - efter endt eksamen skal du som en vigtig del af kvalitetssikringsarbejdet udfylde en rapport om eksamensforl√łbet.

Du udfylder rapporten ved at

 • At logge ind p√• din profil p√• www.censorsekretariatet.dk.
 • V√¶lg Opret ny rapport.
 • Udfylde skemaet med sp√łrgsm√•l.
 • Tryk Indsend n√•r rapporten er udfyldt.
5. Hvad g√łr jeg, hvis jeg har beskikkelser, jeg ikke l√¶ngere √łnsker at have?

Du tager kontakt til Censorsekretariatet, som vil s√łrge for, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen f√•r besked om de √łnskede afbeskikkelser, hvorefter vi inaktiverer disse.

6. Jeg har lavet en ans√łgning, men har endnu ikke f√•et et svar?

Ans√łgninger bliver vurderet af censorforpersonskabet samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, n√•r der er behov for dette p√• de enkelte uddannelser/pr√łver.

7. Hvor skal jeg registrere, såfremt jeg i en periode ikke kan tage censur?

Under 'passivperioder' kan du registrere, hvis du i en l√¶ngere eller kortere periode ikke har mulighed for at tage censur eksempelvis p√• grund af barsel eller orlov. Det kan ogs√• v√¶re en uge eller blot en enkelt dag, du ikke har mulighed for at komme ud som censor - eksempelvis hvis du selv skal v√¶re eksaminator en dag eller skal p√• ferie. Uanset √•rsagen eller perioden vil vi meget gerne have det registreret under 'passivperioder'. P√• den m√•de vil vi ikke forstyrre dig med un√łdige foresp√łrgsler, e-mails og telefonopkald.

8. Censor er ikke enig med eksaminator om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bed√łmmelsen, gives bed√łmmelsen efter dr√łftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for pr√łven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til n√¶rmeste karakter p√• karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter n√¶rmeste h√łjere karakter, hvis censor har givet den h√łjeste karakter, og ellers n√¶rmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt pr√¶stationen skal bed√łmmes til ¬ĽBest√•et¬ę eller ¬ĽIkke best√•et¬ę, er censors bed√łmmelse afg√łrende.

9. Hvor kan jeg finde introduktionsvideoen omhandlende censors virke?

Introduktionsvideoen kan findes 2 steder:

1. P√• vores Facebook-side 'Erhvervsakademiernes Censorsekretariat'. Her kan du finde videoen under 'Mere' og derefter under 'Videoer' eller ved at trykke p√• f√łlgende link: https://www.facebook.com/censorsekretariatetdk/vid....

2. På vores hjemmeside www.censorsekretariatet.dk under fanen 'Censor' og derefter under 'Introduktion til censors virke' eller under fanen 'Introduktionsvideo'.

10. Hvad er klagefristen for at klage over karakterer?

Klagefristen for klage over en karakter er 14 dage.

‚ÄĚKlagen indgives senest 2 uger efter, at bed√łmmelsen af pr√łven er bekendtgjort p√• s√¶dvanlig m√•de‚ÄĚ, jf. eksamensbekendtg√łrelsen.

11. Hvad er min forpligtigelse som censor ift. at holde min profil opdateret i Censor-IT?

Uanset om du er ny- eller genbeskikket censor, er det altid dit eget ansvar at holde din profil opdateret i Censor-IT.

Du kan ændre i dine oplysninger ved at logge på din profil på www.censorsekretariatet.dk.

12. Hvor finder jeg som censor oplysninger vedr√łrende mit virke som censor? Herunder en allokering (honorering)

Institutionerne er forpligtede til at dække censors virke, og dette skal være tilgængeligt via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider.
Der b√łr p√• alle uddannelsesinstitutioner fremg√• s√¶rlige informationer til censorerne.

Censorsekretariatet har til lige opstillet guidelines til institutionerne om, hvilke informationer institutionerne b√łr give til censorerne.

13. Hvorfor er plagiatkontrollen ikke tilgængeligt for censorerne?

Det er den ikke, fordi det er institutionernes ansvar. Dog kan man på nogle institutioner få det oplyst, men det er ikke et krav, censor kan stille.

14. Hvordan opg√łres 125-timers reglen ift. allokeringer?

Ved tilrettel√¶ggelse af censur skal det tilstr√¶bes, at der s√• vidt muligt ikke till√¶gges den enkelte censor et h√łjere timetal end 125 censortimer pr. semester/halv√•r (jf. cirkul√¶re om timel√łnnet undervisning samt cirkul√¶re om censorvederlag - generelle bem√¶rkninger).

Denne regel bliver i Censor-IT opgjort automatisk. Hvis du logger på din profil på www.censorsekretariatet.dk kan du under 'Min profil' se, hvor mange timer du som censor har været ude eller er allokeret til i nuværende semester/halvår.

15. Hvad er Censor-IT‚Äôs allokeringsparametre i forhold til at modtage foresp√łrgsler p√• pr√łver?

Systemet tager h√łjde for f√łlgende i udv√¶lgelsen af, hvem der bliver forespurgt hvorn√•r:

 • Afstand fra censor til den eksamensafholdende institution (km)
 • Antallet af eksaminander
 • Antal allokeringer/foresp√łrgsler p√• samme uddannelse
 • Antal foresp√łrgsler samme d√łgn fra samme administration med samme uddannelse/kvalifikation og samme eksamensdato samt mere end 5 eksaminander
 • Institutionsansat eller aftager
 • Censornorm (hvor mange timers censur har du haft eller er allokeret til dette semester kontra hvad er censornormen p√• den p√•g√¶ldende foresp√łrgsel)

Det indg√•r ikke, hvor mange foresp√łrgsler/tilbudte pr√łver, man som censor ikke har p√•taget sig.

16. Hvor mange censorer bliver adspurgt ved hasteopgaver?

Det er en individuel vurdering fra uddannelse til uddannelse.
Censorsekretariatet vurderer ud fra deres kendskabsgrad, hvor mange der foresp√łrges fra gang til gang.

17. Hvem beslutter, hvor lang tid, der er afsat til læsning af skriftlige opgaver?

Dette dikteres af studieordningen (national eller lokal).

18. Hvad er reglerne i forbindelse med gensidig censur?

I ‚ÄĚvidest muligt omfang‚ÄĚ skal gensidig censur inden for 2 √•r undg√•s, jf. censorbekendtg√łrelsen.

19. Skal jeg som censor overtage eksamen, s√•fremt jeg f√łler det n√łdvendigt?

Nej, det skal censor aldrig. If√łlge censorbekendtg√łrelsen skal censor:

 • P√•se, at pr√łverne er i overensstemmelse med de m√•l og √łvrige krav, som er fastsat i bekendtg√łrelser eller i henhold til bekendtg√łrelser,
 • Medvirke til og p√•se, at pr√łverne gennemf√łres i overensstemmelse med de g√¶ldende regler, og
 • Medvirke til og p√•se, at de studerende f√•r en ensartet og retf√¶rdig behandling, og at deres pr√¶stationer f√•r en p√•lidelig bed√łmmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og √łvrige regler for uddannelsen

Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt, ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til institutionen med kopi til censorforpersonskabet.

20. Bliver man honoreret for det antal studerende, der er oplyst i allokeringsforesp√łrgslen eller det faktiske antal studerende, der blev eksamineret til eksamen?

Som censor bliver du honoreret for det faktiske antal studerende, der blev eksamineret til eksamen.

Censorsekretariatet g√łr bestillerne opm√¶rksom p√• vigtigheden ved at informere censorerne ift. √¶ndringer p√• pr√łverne og derved antallet af eksaminander, s√•fremt dette √¶ndres, inden eksamen afholdes.

21. Har man som censor adgang til eksaminatorrapporten mhp. at se, hvordan eksaminator har vurderet ens præstation?

Ja, censor og eksaminator kan gensidigt se eksaminator- og censorrapporter ved det pågældende censorat.

22. Får man som censor eller eksaminator oplyst, når modparten har læst rapporten?

Nej ikke direkte - men du har på din profil på www.censorsekretariatet.dk mulighed for at se, om modparten har udfyldt sin rapport.

23. Skal censor og eksaminator gensidigt have adgang til hinandens rapporter?

Ja - i henhold til persondataforordningen vedr. den registreredes indsigtsret har begge parter ret til gensidigt at kunne se hinandens rapporter.

24. Hvorfor modtager jeg påmindelser om at udfylde en censorrapport, som jeg har udfyldt?

Hvis du har udfyldt en censorrapport og efterf√łlgende modtager en p√•mindelse om at udfylde den, er din rapport ikke blevet registreret i systemet. Det kan √©n eller flere af nedenst√•ende forklaringer v√¶re √•rsag til:

1. Har du husket at trykke 'Indsend' efter udfyldelse? √ėverst p√• sk√¶rmen vil det fremg√•, om rapporten er indsendt eller ej.

2. Har du besvaret ALLE sp√łrgsm√•l? Rapporten kan f√łrst indsendes, n√•r alle sp√łrgsm√•l er besvaret.

3. Har du angivet en negativ graduering i forbindelse med et sp√łrgsm√•l, kan rapporten ikke indsendes uden en kommentar hertil.

4. Hvis du har v√¶ret censor p√• en pr√łve med flere pr√łvenumre, kan du tjekke op p√•, om du har udfyldt en rapport for alle pr√łver.

Er du i tvivl, om rapporten er udfyldt korrekt, kan du med fordel scrolle den igennem. Eventuelle fejl og mangler vil v√¶re markeret med r√łd.

Fagspecifik information fra censorforpersonskaberne
Gas - blanket til anmeldelse og ændring af gasinstallationer (Sikkerhedsstyrelsen)

Denne blanket bruges til anmeldelse og ændring af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-7 og 9 for alle gastyper. Gas, anmeldelse og ændring af gasinstallation | Virk

Dette skal du bruge:

 • Din MitID medarbejdersignatur.
 • Udf√łrende installat√łrs CVR-nummer eller autorisationsnummer samt evt. indreguleringsvirksomhed.
 • Viden om installationen, fx den samlede indfyrede effekt p√• installationen.
 • Detaljer om det aktuelle apparat, herunder CE-nummer mm.